Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


doandoan314

Đăng ký: 29-05-2018
Offline Đăng nhập: 12-08-2019 - 23:43
-----

Chủ đề của tôi gửi

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

10-06-2019 - 21:48

Cho lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$, đáy $ABC$ có $AB=AD=a$ và $\angle BAC=60^{o}$, $AA'=\frac{a\sqrt{3}}{2}$, $M,N$ lần lượt là trung điểm $A'D'$ và $A'B'$. Chứng minh rằng: $AC'\perp (BDMN)$


$(1+cosx)(cos4x-mcosx)=msin^2x$

13-11-2018 - 21:06

$(1+cosx)(cos4x-mcosx)=msin^2x$. Tìm tất cả các giá trị của $m$ để phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt thuộc $[0; \frac{2π}{3})$.


$Max$ $m$

08-11-2018 - 23:51

Tìm tham số $m$ để giá trị lớn nhất của hàm số $y=2msinxcosx+2cos^2x$ bằng $2$

 


Tìm tham số $m$ để giá trị lớn nhất của hàm số $$y=2m sinxcosx+2cos^2x$$ bằng $2$


$\sqrt{2x+1}$ $=4x^2-24x+29$

23-10-2018 - 20:39

Giải phương trình : $\sqrt{2x-1} = 4x^2-24x+29$ với $x>0$

 


Giải phương trình : $\sqrt{2x-1} = 4x^2-24x+29$ với $x>0$


$\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}=\frac{y^2-3|y|+6}...

22-09-2018 - 01:08

Tìm tất cả các giá trị số thực x;y thõa mãn $$\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}=\frac{y^2-3|y|+6}{|y|-1}$$