Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thptpbc

Đăng ký: 14-06-2018
Offline Đăng nhập: 14-10-2019 - 23:44
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Từ 1 hộp có 15 viên bi khác nhau gồm 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng, 6 viê...

26-08-2019 - 21:08

File gửi kèm  Chưa có tên.png   156.14K   1 Số lần tải


Trong chủ đề: Bài tập về giải phương trình (bằng phương pháp đặt ẩn phụ, ...)

01-08-2019 - 22:35

3. Đặt $a\doteq \sqrt{2x-1}$. PT$\Leftrightarrow x^3-a^2x-a^2x-2a^3\doteq 0$$(x-2a)(x^2+ax+a^2)$ $...$


Trong chủ đề: Bài tập về giải phương trình (bằng phương pháp đặt ẩn phụ, ...)

01-08-2019 - 16:18

2. C1:Đặt t = $\sqrt{x^2-x+1}$ thì phương trình tương đương: $(t-x^2+x)(t-x-2)=0$$\Leftrightarrow t=x^2-x \veebar t=x+2$ ...

    C2:(x^2+2)(x+2) - ( 5x + 3) = (x^2+2)\sqrt{x^2-x+1} rồi chia 2 vế của phương trình cho $x^2+2$ sau đó liên hợp để tạo nhân tử 5x-3 ...


Trong chủ đề: Giải pt:x^2+x+2=$\sqrt{x+4}$

13-11-2018 - 21:21

Liên hợp tìm dc nghiệm x = 0.

TH x khác 0 : $x+1 = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} <=> (x+1)\sqrt{x+4}+2x+2=1 <=> (x+1)(x^2+x+1)+2x+1=0 <=> x^3 + 2x^2 + 5x + 3 =0.$

Đến đây dùng công thức Cacdano để giải pt bậc 3 là ổn ^^ 

Có cách nào mà không giải bậc 3 không?