Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thptpbc

Đăng ký: 14-06-2018
Offline Đăng nhập: 15-04-2019 - 16:24
-----

#720475 Tìm m để $x^3+(2-m)x-m+4 \leq 0$

Gửi bởi thptpbc trong 25-02-2019 - 21:20

Tìm m để $x^3+ (2-m)x-m+ 4 \leq 0$
#720032 5.$\left\{\begin{matrix}x^2+xy(2y-1)=2y^3-...

Gửi bởi thptpbc trong 09-02-2019 - 20:49

5.$\left\{\begin{matrix}x^2+xy(2y-1)=2y^3-2y^2-x & \\ 6(x-1)+y+7=4xy-4x & \end{matrix}\right.$

6.$\left\{\begin{matrix} 3x^2+3y^2+8=(y-x)(y^2+xy+x^2+6)& \\(x+y-13)(\sqrt{3x-14}-\sqrt{x+1}) =5 & \end{matrix}\right.$
#719809 BT Tết- PT - HPT

Gửi bởi thptpbc trong 31-01-2019 - 00:08

1.(1-x)$\sqrt{2x+3}$-$2x^2+3=0$

2.$4x^2-8x-1+\sqrt{2x+3}=0$

3.$\sqrt{3x+1}+\sqrt{5x+4}-3x^2+x-3=0$

4.$x^2+x-1=(x-2)\sqrt{x^2-2x+2}$

5.$\left\{\begin{matrix}x^2+xy(2y-1)=2y^3-2y^2-x & \\ 6(x-1)+y+7=4xy-4x & \end{matrix}\right.$

6.$\left\{\begin{matrix} 3x^2+3y^2+8=(y-x)(y^2+xy+x^2+6)& \\(x+y-13)(\sqrt{3x-14}-\sqrt{x+1}) =5 & \end{matrix}\right.$
#719690 Cho các số thực không âm x,y.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= $3x^3...

Gửi bởi thptpbc trong 24-01-2019 - 18:57

Cho các số thực không âm x,y.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= $3x^3+y^3-\frac{1}{2}(x^2+y^2)+2xy-\frac{11}{4}x-2y$
#718845 GPT:$4\sqrt{x+2}+\sqrt{22-3x}=x^2+8$

Gửi bởi thptpbc trong 30-12-2018 - 20:46

GPT:$4\sqrt{x+2}+\sqrt{22-3x}=x^2+8$
#718651 Giải phương trình:2-$x^{2}$- $\sqrt{2-x...

Gửi bởi thptpbc trong 23-12-2018 - 21:58

Giải phương trình:2-$x^{2}$- $\sqrt{2-x}$=0
#718527 CMR:DN vuông góc MN

Gửi bởi thptpbc trong 19-12-2018 - 18:57

Cho hình vuông ABCD.Gọi M là trung điểm của BC.N là điểm trên cạnh AC sao cho AN= $\frac{1}{4}$AC.CMR:DN vuông góc MN
#718182 Cho a,b,c$\geq$ 1. CMR:$\frac{1}{a^3+...

Gửi bởi thptpbc trong 06-12-2018 - 11:45

Cho a,b,c$\geq$ 1. CMR:$\frac{1}{a^3+1}+\frac{1}{b^3+1}+\frac{1}{c^3 +1}\geq \frac{3}{1+abc}$