Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thptpbc

Đăng ký: 14-06-2018
Offline Đăng nhập: 14-10-2019 - 23:44
-----

#725196 Cho x,y,z >0, x+y+z=3. TÌm GTNN của A=$x^2+y^2+z^2+\frac{...

Gửi bởi thptpbc trong 05-09-2019 - 00:02

Cho x,y,z >0, x+y+z=3.

TÌm GTNN của A=$x^2+y^2+z^2+\frac{xy+yz+zx}{x^2y+y^2z+z^2x}$
#724911 Từ 1 hộp có 15 viên bi khác nhau gồm 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng, 6 viên bi...

Gửi bởi thptpbc trong 26-08-2019 - 21:08

Chưa có tên.png
#724593 $(2x^2+3x+3)\sqrt{2x^3+7x^2+4x}=x^2+9x+10$

Gửi bởi thptpbc trong 13-08-2019 - 12:00

$(2x^2+3x+3)\sqrt{2x^3+7x^2+4x}=x^2+9x+10$
#724493 Từ các số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi...

Gửi bởi thptpbc trong 05-08-2019 - 23:12

Từ các số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số 2 và 5 không đứng cạnh nhau
#724434 Bài tập về giải hệ phương trình (bằng phương pháp đặt ẩn phụ, ...)

Gửi bởi thptpbc trong 01-08-2019 - 22:54

1.$\left\{\begin{matrix} 2y=x^3+1 & \\ 3y-\frac{1}{y}=x^3+x-\frac{1}{x} & \end{matrix}\right.$

2.$\left\{\begin{matrix} xy-3x-2y+6=0& \\ x^2+y^2-2x-4y+3=0 & \end{matrix}\right.$

3.$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+y+5}-\sqrt{3-x-y}=x^3-3x-10y+6 & \\ x^3-6x^2+13x=y^3+y+10& \end{matrix}\right.$

4.$\left\{\begin{matrix} x^3-x^2y=x^2-x+y+1 & \\ x^3-9y^2+6(x-3y)-15=3\sqrt[3]{6x^2+2} & \end{matrix}\right.$
#724433 Bài tập về giải phương trình (bằng phương pháp đặt ẩn phụ, ...)

Gửi bởi thptpbc trong 01-08-2019 - 22:35

3. Đặt $a\doteq \sqrt{2x-1}$. PT$\Leftrightarrow x^3-a^2x-a^2x-2a^3\doteq 0$$(x-2a)(x^2+ax+a^2)$ $...$
#723155 cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn xy+yz+xz=3.Chứng minh bất đẳng thức...

Gửi bởi thptpbc trong 18-06-2019 - 22:41

cho các số thực dương  x,y,z thỏa mãn xy+yz+xz=3.Chứng minh bất đẳng thức$\sum \frac{x^2}{\sqrt{x^3+8}}\geq 1.$
#721927 Cho tam giác ABC. CMR: tan A + tan B + tan C $\geq 3\sqrt...

Gửi bởi thptpbc trong 04-05-2019 - 17:45

Cho tam giác ABC. CMR: tan A + tan B + tan C $\geq 3\sqrt{3}$
#720475 Tìm m để $x^3+(2-m)x-m+4 \leq 0$

Gửi bởi thptpbc trong 25-02-2019 - 21:20

Tìm m để $x^3+ (2-m)x-m+ 4 \leq 0$
#720032 5.$\left\{\begin{matrix}x^2+xy(2y-1)=2y^3-...

Gửi bởi thptpbc trong 09-02-2019 - 20:49

5.$\left\{\begin{matrix}x^2+xy(2y-1)=2y^3-2y^2-x & \\ 6(x-1)+y+7=4xy-4x & \end{matrix}\right.$

6.$\left\{\begin{matrix} 3x^2+3y^2+8=(y-x)(y^2+xy+x^2+6)& \\(x+y-13)(\sqrt{3x-14}-\sqrt{x+1}) =5 & \end{matrix}\right.$
#719809 BT Tết- PT - HPT

Gửi bởi thptpbc trong 31-01-2019 - 00:08

1.(1-x)$\sqrt{2x+3}$-$2x^2+3=0$

2.$4x^2-8x-1+\sqrt{2x+3}=0$

3.$\sqrt{3x+1}+\sqrt{5x+4}-3x^2+x-3=0$

4.$x^2+x-1=(x-2)\sqrt{x^2-2x+2}$

5.$\left\{\begin{matrix}x^2+xy(2y-1)=2y^3-2y^2-x & \\ 6(x-1)+y+7=4xy-4x & \end{matrix}\right.$

6.$\left\{\begin{matrix} 3x^2+3y^2+8=(y-x)(y^2+xy+x^2+6)& \\(x+y-13)(\sqrt{3x-14}-\sqrt{x+1}) =5 & \end{matrix}\right.$
#719690 Cho các số thực không âm x,y.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= $3x^3...

Gửi bởi thptpbc trong 24-01-2019 - 18:57

Cho các số thực không âm x,y.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= $3x^3+y^3-\frac{1}{2}(x^2+y^2)+2xy-\frac{11}{4}x-2y$
#718845 GPT:$4\sqrt{x+2}+\sqrt{22-3x}=x^2+8$

Gửi bởi thptpbc trong 30-12-2018 - 20:46

GPT:$4\sqrt{x+2}+\sqrt{22-3x}=x^2+8$
#718651 Giải phương trình:2-$x^{2}$- $\sqrt{2-x...

Gửi bởi thptpbc trong 23-12-2018 - 21:58

Giải phương trình:2-$x^{2}$- $\sqrt{2-x}$=0
#718527 CMR:DN vuông góc MN

Gửi bởi thptpbc trong 19-12-2018 - 18:57

Cho hình vuông ABCD.Gọi M là trung điểm của BC.N là điểm trên cạnh AC sao cho AN= $\frac{1}{4}$AC.CMR:DN vuông góc MN