Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thptpbc

Đăng ký: 14-06-2018
Offline Đăng nhập: 17-01-2019 - 18:50
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh BC sao cho AB=BD=6cm,CD=2cm,AC=4cm.Tính AD.

11-01-2019 - 22:22

1.Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh BC sao cho AB=BD=6cm,CD=2cm,AC=4cm.Tính AD.

2.Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh BC sao cho AB=1,CD=2cm,BD=3cm,AC=4cm.Tính AD.


Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác.CMR:$a^9(b-c)+b^9(c-a)+c^9(a-b)\geq 0...

08-01-2019 - 20:19

Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác.CMR:$a^9(b-c)+b^9(c-a)+c^9(a-b)\geq 0$


Bài tập lượng giác

03-01-2019 - 20:57

Tìm m dể (p):$y=x^2-2x$ cắt đường thẳng $\Delta :y=4x+m-1$ tại 2 điểm A,B phân biệt sao cho:

a,$\Delta OAB  có \widehat{OAB}=60^{\circ}$

 

b,Diện tích tam giác OAB=2


Tìm m dể (p):$y=x^2-2x$ cắt đường thẳng $\Delta :y=4x+m-1$

03-01-2019 - 15:54

Tìm m dể (p):$y=x^2-2x$ cắt đường thẳng $\Delta :y=4x+m-1$ tại 2 điểm A,B phân biệt sao cho:

a,$\Delta OAB  có \widehat{OAB}=60^{\circ}$

b,Diện tích tam giác OAB=2


Tìm m dể (p):$y=x^2-2x$ cắt đường thẳng $\Delta :y=4x+m-1$ tại...

02-01-2019 - 23:27

Tìm m dể (p):$y=x^2-2x$ cắt đường thẳng $\Delta :y=4x+m-1$ tại 2 điểm A,B phân biệt sao cho:

a,$\Delta OAB  có \widehat{OAB}=60^{\circ}$

b,Diện tích tam giác OAB=2