Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thptpbc

Đăng ký: 14-06-2018
Offline Đăng nhập: 14-10-2019 - 23:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

Nhị thức Newton

07-10-2019 - 00:22

1.Tính tổng S= $3C_{2014}^{0}\textrm{}+5C_{2014}^{2}\textrm{}+...+2017C_{2014}^{2014}\textrm{}$

2.$(-x^3+x+1)^{2008}$

Tìm hệ số của $x^{10}$


Cho 1 hộp đựng 15 quả cầu trong đó có: 4 quả cầu đỏ khác nhau được đánh số thứ tự từ 1...

26-09-2019 - 23:49

Cho 1 hộp đựng 15 quả cầu trong đó có: 4 quả cầu đỏ khác nhau được đánh số thứ tự từ 1 đến 4, 5 quả cầu xanh khác nhau được đánh số thứ tự từ 1 đến 5, 6 quả cầu vàng khác nhau được đánh số thứ tự từ 1 đến 6. lấy ngẫu nhiên 4 quả trong hộp. Tìm xác suất để 4 quả cầu có đủ 3 màu và có số thứ tự đôi một khác nhau?


Cho x,y,z >0, x+y+z=3. TÌm GTNN của A=$x^2+y^2+z^2+\frac{xy+yz+zx...

05-09-2019 - 00:02

Cho x,y,z >0, x+y+z=3.

TÌm GTNN của A=$x^2+y^2+z^2+\frac{xy+yz+zx}{x^2y+y^2z+z^2x}$


CM : cos$(A+B)=cosAcosB-sinAsinB$

02-09-2019 - 00:25

CM : cos$(A+B)=cosAcosB-sinAsinB$


Cho x,y,z>0,x+y+z=3. Chứng minh rằng: $\sum \frac{x^2}...

28-08-2019 - 22:47

Cho x,y,z>0,x+y+z=3. Chứng minh rằng: $\sum \frac{x^2}{x+2y^3}\geq 1$