Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


huyhoanglevan2002

Đăng ký: 22-06-2018
Offline Đăng nhập: 06-07-2018 - 21:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

$(a_{2}c_{1}-a_{1}c_{2})^{2}=(a_...

05-07-2018 - 21:52

Giả sử hai phương trình $a_{1}x^{2}+b_{1}x+c_{1}=0$ và $a_{2}x^{2}+b_{2}x+c_{2}=0$ có ít nhất một nghiệm chung.

Chứng minh rằng $(a_{2}c_{1}-a_{1}c_{2})^{2}=(a_{2}b_{1}-a_{1}b_{2})(c_{1}b_{2}-c_{2}b_{1}).$ 

 


hàm số bậc 2 toán 10

22-06-2018 - 23:00

cho hàm số y=$\frac{x^{2}}{2}$-x+1

một đường thẳng($\Delta$)đi qua B(0;2)và cắt (P) theo một dây cung nhận B làm trung điểm.

tìm phương trình đường thẳng ($\Delta$)

giải giùm mình với các bạn