Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Chickey

Đăng ký: 29-06-2018
Offline Đăng nhập: 07-04-2020 - 21:51
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm số hạng tổng quát của dãy số ($u_{n}$)

26-12-2018 - 11:04

Bạn hãy chứng minh bằng quy nạp rằng:

$u_{n}=\frac{5.2^{n-1}}{(-3)^{n-1}.7-2^{n}}+1$


Trong chủ đề: Tìm $m$ để hàm số nghịch biến trên khoảng $\left ( -...

15-10-2018 - 08:56

m < -10 mới đúng chứ nhề

:luoi:


Trong chủ đề: Bài toán liên quan $a^n$ chia hết cho số nguyên tố $p$.

31-08-2018 - 11:08

Giả sử an chia hết cho p nhưng a không chia hết p

Đặt: a=p.k + r (k, r là các số nguyên dương. $0\leq r< p$)

Khi đó 

an $\equiv$ rn (mod p)

Mà r < p nên (p, r) =1

suy ra rn không thể nào chia hết cho p

=> an không thể chia hết cho p (mâu thuẫn)

Vậy.......


Trong chủ đề: [TOPIC] Sáu Bảy Tám Chín.

29-08-2018 - 08:02

Bài 22:

Giả sử A chia hết cho 5 nhưng n vẫn chia hết cho 4.

Khi đó đặt n=4k, ta có:

A=24k + 64k + 84k + 94k $\equiv 4$ (mod 5) (Mâu thuẫn giả thiết) 

Vậy.....


Trong chủ đề: [TOPIC] Sáu Bảy Tám Chín.

26-08-2018 - 20:26

Giả sử tồn tại n thỏa mãn yêu cầu bài toán. Khi đó đặt:

t= x2 -19x + 91

<=> 4t2 = 4x2 - 2.2x.19 + 361 + 3

<=> (2t)2 = (2x-19)2 + 3

<=> (2t - 2x + 19)(2t + 2x -19) = 3 = 3.1 = 1.3 = (-1).(-3) = (-3).(-1)

Giải các trường hợp có thể, ta được:

n=9 hoặc n=10