Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


abcdABCD0123

Đăng ký: 30-06-2018
Offline Đăng nhập: 01-07-2018 - 15:33
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Dạng toán: tìm quy luật dãy số

01-07-2018 - 15:21

dễ ợt
đầu tiên ta nhan 2+1sau đó nhân 3+2 rồi nhân 4 +1....
ví dụ :
4*2+1= 9
9*3+2=29
29*4+1=127
cứ như vậy nhân 127 vs 5 rồi cộng thêm 2

sai rồi

29 x 4 + 1 =117 chứ k p là 127


Trong chủ đề: Test IQ, những câu đố nhìn dễ nhưng cần tư duy

01-07-2018 - 15:10

Câu đố 1 :

 

bánh + bánh + bánh = 30

 

bánh - kẹo - kẹo = 6

 

kẹo : 2 X sữa = 27

 

hỏi : 2 kẹo X (bánh + 2 sữa ) = ?

 

Câu đố 2 :

 

một kg sắt và một kg bông cái nào nặng hơn ?

 

A : sắt

B : bông

C : bằng nhau

 

Câu đố 3 :

 

một con bò được mua với giá 22.000.000 đ , bán với giá 24.000.000 đ , lại mua với giá 26.000.000 đ, bán với giá 28.000.000 đ. Hỏi ông chủ lời bao nhiêu tiền ?

2 triệu


Trong chủ đề: $0= a= \frac{a}{2}$?

01-07-2018 - 00:16

Xét dãy số vô hạn $a,-a,a,-a,...$

Nếu nhóm các số hạng theo kiểu $S=(a-a)+(a-a)+(a-a)+...$ thì $S=0$

Nếu nhóm các số hạng theo kiểu $S=a-(a-a+a-a+a-a+...)$ thì $S=a-S$ nên $S=\frac{a}{2}$

Nếu nhóm các số hạng theo kiểu $S=a+(-a+a)+(-a+a)+(-a+a)+...$ thì $S=a$

Từ 3 điều trên suy ra $S=0=a=\frac{a}{2}$ ?

Hư cấu! :mellow:

Ta có:

S= a-a+a-a+...+a-a =(a-a)+(a-a)+...+(a-a)=0

S= a-a+a-a+...+a-a =a-(a-a+a-a+...+a-a+a)=a-a=0


Trong chủ đề: TỔNG VÔ HẠN SỐ DƯƠNG LÀ......1 SỐ ÂM

01-07-2018 - 00:00

THEO Georg Cantor thì cách xác định chuỗi vô hạn này có nhiều phần tử hơn chuỗi vô hạn khác bằng cách xác định phần tử tương ứng của các tạp vô hạn 

VD tập hợp các số chẵn  như 2 4 6 8..... so với các số 1 2 3 4 5.........

1-2

2-4

3-6

.....

Thế nên p đã mất đi một phần tử là 1 so với p ban đầu nên p sau ko thể bằng p ban đậu được thế nên p không bằng 1/2 được

Ta áp dụng cái này: S=a1 +a2 +a3 +...+an +...=​​a1/1-q , |q| < 1   (tổng của cấp số nhân lùi vô hạn)

Ta có: 

a=a=...=a2k+1=1

a2 =a4 =...=a2k =-1

q=1x(-1)=-1

=> S = a1/ 1-q = 1/1-(-1) =1/2


Trong chủ đề: TỔNG VÔ HẠN SỐ DƯƠNG LÀ......1 SỐ ÂM

30-06-2018 - 23:49

Đặt 

 

ta có 1+2+4+8+16+................(vô hạn số như vậy)

      =1(1+2+4+8+16+....................)

      =(2-1)(1+2+4+8+16+....................)

      =2+4+8+16+...............-1-2-4-8-16-...................

    Sau khi triệt tiêu 2 cho -2 4 cho -4...... ta được 1+2+4+8+16+........................=-1 ?????

 CÓ BẠN NÀO GIẢI THÍCH ĐƯỢC KO :icon6:  :icon6:  :icon6:  :icon6:  :icon6:  :icon6:  :icon6:  :oto:

Đặt dãy số đó là: S=1+2+4+8+16+...+n ( n>16 là chắc chắn)

Ta có:

S=(2-1)(1+2+4+8+16+...+n)

=2+4+8+16+32+...+2n-1-2-4-8-16-...-n

=-1+2n-n =-1+n

vì n>16 nên -1+n >0

=> lí luận trên là sai