Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kim Shiny

Đăng ký: 05-07-2018
Offline Đăng nhập: 27-01-2019 - 09:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

tìm x,y

01-01-2019 - 22:00

1.tìm x,y nguyên thỏa mãn

9x+2=$y^{2}+y$

2.tìm các chữ số a,b sao cho $\overline{ab}^2=(a+b)^{3}$


Giải phương trình

06-12-2018 - 22:56

Giải pt: $4x^{2}-3x-2=\sqrt{x+2}$


Tính giá trị biểu thức

06-12-2018 - 21:14

Cho a,b,c là các số nguyên dương và $\frac{a-b\sqrt{5}}{b-c\sqrt{5}}$ là số hữu tỉ , $a^{2}+b^{2}+c^{2}$ là số nguyên tố.Tìm a,b,c.


BĐT cổ điển

12-11-2018 - 21:48

Cho x,y,z >0 thỏa mãn :

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1$

CM: $\sqrt{x+yz}+\sqrt{y+xz}+\sqrt{z+xy}\geq \sqrt{xyz}+\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}$


Hệ pt đối xứng loại 2

04-10-2018 - 22:25

Giải hệ pt sau:

$\left\{\begin{matrix} x^{3}y^3+1=28y^3\\ x^2y^2+1=10y^2 \end{matrix}\right.$