Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Sin99

Đăng ký: 11-07-2018
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 13:12
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh BK chia đôi MF.

Hôm qua, 14:55

Cho tam giác $ ABC $ với $ AC > AB $ nội tiếp $ (O) $. Đường phân giác ngoài của góc BAC cắt $ (O) $ tại  $ E $ . Gọi $ M, N $ lần lượt là trung điểm $ BC, AC $, $ F $ là hình chiếu của $ E $ trên AB. Gọi $ K $ là giao điểm của $ MN $ với $  AE $ . CMR $ BK $ chia đôi $ FM $ 


Tìm giá trị nhỏ nhất của S =x+y+z

18-05-2019 - 00:13

Cho hình chữ nhật ABCD có M là trung điểm BC, N trên CD sao cho $ \frac{ND}{NC} = \frac{1}{4} $ Gọi P,Q lần lượt là giao điểm của BN với AM và AC. Trong các số nguyên dương x,y,z thỏa $ \frac{BP}{x} = \frac{PQ}{y} = \frac{QN}{z} $ , tìm Min của S = x+y+z


CMR a=b=c=d

15-05-2019 - 23:13

Cho các số a,b,c,d thỏa $ -\frac{1}{2}  \leq a,b,c,d \leq  \frac{1}{2} $ . Chứng minh rằng nếu tổng ba số bất kì trong 4 số là 1 số nguyên thì $ a=b=c=d $ 


Tìm x,y nguyên

11-05-2019 - 12:58

Tìm $ x,y $ nguyên sao cho $ \frac{x^2 + 1}{y^2} + 4 $ là số chính phương 


Chứng minh $ N,O,M $ thẳng hàng

09-05-2019 - 19:55

Cho hình chữ nhật $ ABCD $ nội tiếp $ (O) $ . Trên cung $ BC $ nhỏ lấy $ E $ trên cung $AD$ nhỏ lấy $ F $ . Goi $ M $ là giao của $ AE và BF $. Gọi  $ N$ là giao của $ CF và DE $ . CMR $ M,O,N  $ thẳng hàng