Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenminhkhue2003

Đăng ký: 26-07-2018
Offline Đăng nhập: 10-10-2018 - 21:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

Toán 10

05-10-2018 - 20:58

Bài 1 . Giả sử pt: $x^{2}-2(m-1)x-m^{3}+(m+1)^{2}=0.$ có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn $x1+x2\leqslant 4$ . Tìm GTLN, GTNN của biểu thức P=$x1^{3}+x2^{3}+x1x2(3x1+3x2+8)$

Bài 2. Giải PT sau:

a) $8x^{2}-8x+3=(2x-1)\sqrt{8x^{2}-6x+3}$

b) $4x^{3}-x^{2}-\frac{3}{2}=(2x-1)\sqrt{4x^{2}-x+3}$

Bài 3.Tìm a để PT sau có nghiệm:

a) $x^{2}+1=\sqrt{(3-2a)x^{2}+2x+2-a^{2}}$

b) $x=\sqrt{a-\sqrt{a+x}}$

c) $x^{3}-2ax^{2}+(a^{2}+1)x-2a+2=0$

d) $x=a+1-\sqrt{a+\sqrt{x-1}}$

Bài 4. Tìm GTNN của hàm số sau:

$y=x^{4}-6x^{3}+8x^{2}-6x+1$


mọi người giải giúp e với t7 e nộp rồi !

26-07-2018 - 21:20

1. $\sqrt{2x^{2}+3x+5}+\sqrt{2x^{2}-3x+5}=3x$

2. $\sqrt{x+3+4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=1$

3. $\sqrt{2x^{2}+8x+6}+\sqrt{x^{2}-1}=2x+2$