Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hnim Naul

Đăng ký: 30-07-2018
Offline Đăng nhập: 22-08-2018 - 10:46
-----

#714416 Giải phương trình $:\sqrt{x+\sqrt{14x-19}}...

Gửi bởi Hnim Naul trong 15-08-2018 - 16:19

Giải phương trình $:\sqrt{x+\sqrt{14x-19}} + \sqrt{x-\sqrt{14x-19}} = \sqrt{14}$
#713598 Cho: $a,b,c,d> 0, c^{2}+d^{2}= (a^{2}+...

Gửi bởi Hnim Naul trong 31-07-2018 - 15:57

Cho: $a,b,c,d> 0, c^{2}+d^{2}= (a^{2}+b^{2})^{3}. CMR \frac{a^{3}}{c}+\frac{b^{3}}{d}\geq 1$ 
#713564 Cho số thực a thỏa mãn $a^{5}-a^{3}+a-2=0. CMR :...

Gửi bởi Hnim Naul trong 30-07-2018 - 21:49

Cho số thực a thỏa mãn $a^{5}-a^{3}+a-2=0. CMR :\frac{a^{16}+a^{12}+7a^{8}+12a^{4}+12}{a^{12}+7a^{8}+7a^{4}+12} < \sqrt[3]{4}$