Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


WaduPunch

Đăng ký: 02-08-2018
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 21:50
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho a;b là các số thực dương thỏa mãn a+b=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biể...

21-04-2020 - 16:39

Đề trong sách nó ghi vậy đó bạn. Bạn cứ làm theo điều kiện không âm vậy đi

Ta có 

Vì $a,b \geq 0$ và $a+b=2$ nên $0 \leq a,b \leq 2$

Khi đó $ a^2(a-2) \leq 0 \Leftrightarrow a^3 \leq 2a^2$

Chứng minh tương tự rồi lắp vào là oke


Trong chủ đề: Cho a;b là các số thực dương thỏa mãn a+b=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biể...

21-04-2020 - 11:11

Cho a;b là các số thực dương thỏa mãn a+b=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= (2a^(2)+3b^(2))/(2a^(3)+3b^(3))+(2b^(2)+3a^(2))/(2b^(3)+3a^(3))

Bạn xem lại đề giúp mình với, nếu nhỏ nhất thì điều kiện $a,b$ phải không âm còn nếu như đề của bạn thì đó phải là GTLN chứ


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT...

10-04-2020 - 22:48

Anh xin góp vui 1 bài

$\boxed{\text{Bài 260}}$ Cho các số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn $a+b+c=\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P=\frac{a+b+1}{a^2+b^2+1}+\frac{b+c+1}{b^2+c^2+1}+\frac{c+a+1}{c^2+a^2+1}$$


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊ...

10-04-2020 - 22:37

Anh xin góp cho TOPIC 1 bài

$\boxed{\text{Bài 110}}$ Cho $ABCD$ là tứ giác vừa nội tiếp vừa ngoại tiếp đường tròn. Gọi $I$ là tâm đường tròn nội tiếp của tứ giác. Đường thẳng qua $I$, song song với $AB$ cắt $AD$ và $BC$ tại $H$ và $K$. Chứng minh rằng độ dài $HK$ bằng một phần tư chu vi tứ giác $ABCD$


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH $ \boxed{...

09-04-2020 - 23:17

Anh xin góp vui cho TOPIC vài bài

$\boxed{\text{Bài 16}}$ Giải hệ phương trình 

$$\left\{\begin{matrix} (x+1)(y+1)=10\\ (\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{xy}+1)=3 \end{matrix}\right.$$

$\boxed{\text{Bài 17}}$ Cho $x,y \in Q$ .Giải phương trình

$$\sqrt{x}-3\sqrt{y}=\sqrt{2-\sqrt{3}}$$

$\boxed{\text{Bài 18}}$ Giải hệ phương trình

$$\left\{\begin{matrix} x^3+x^2y=3(2x-y)\\ xy+y^2=3 \end{matrix}\right.$$

$\boxed{\text{Bài 19}}$ Giải phương trình

$$\sqrt[3]{x^3+5x^2}-1=\sqrt{\frac{5x^2-2}{6}}$$
$\boxed{\text{Bài 20}}$ Giải phương trình

$$(x+1)(x+3)=5\sqrt{5x+11}$$

$\boxed{\text{Bài 21}}$ Giải phương trình

$$x^2+x+6=(2x+3)\sqrt{2x^2+10x+4}$$

$\boxed{\text{Bài 22}}$ Giải hệ phương trình

$$\left\{\begin{matrix} x-2\sqrt{y+1}=3\\ x^3-4x^2\sqrt{y+1}-9x-8y=-52-4xy \end{matrix}\right.$$

$\boxed{\text{Bài 23}}$ Giải hệ phương trình

$$\left\{\begin{matrix} x-2y=\sqrt{3y}-\sqrt{x+y}\\ 4x^2y^2-10x^2y+8x^2-10x+4=0 \end{matrix}\right.$$

$\boxed{\text{Bài 24}}$ Giải phương trình

$$\sqrt{x}+1+\sqrt{{{x}^{2}}+x+1}=x+\sqrt{\left( {{x}^{2}}-x+1 \right)\left( {{x}^{2}}-3x+3 \right)}$$