Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Duolingo

Đăng ký: 01-10-2018
Offline Đăng nhập: 05-10-2018 - 05:23
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cmr: trung điểm I của MN chạy trên đoạn thẳng cố định

02-10-2018 - 05:45

Cho $\Delta ABC$ cân tại A. M và N là 2 điểm di động trên AB,AC sao cho AM = CN .Cmr: trung điểm I của MN chạy trên đoạn thẳng cố định