Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lenamhvtc

Đăng ký: 14-10-2018
Offline Đăng nhập: 14-03-2020 - 17:03
-----

#720372 Giới hạn "lạ" $\lim_{x\rightarrow -\infty...

Gửi bởi lenamhvtc trong 21-02-2019 - 15:22

Tính giới hạn: $\lim_{x\rightarrow -\infty }\left ( \sqrt[5]{x^{5}+x^{4}-1} +\sqrt{x^{2}+2x}\right )$
#716583 Hạng và tổ hợp tuyến tính!

Gửi bởi lenamhvtc trong 14-10-2018 - 23:01

Trong $\mathbb{R}^{n}$ cho hệ véc tơ $S=\left \{ A,B,C,D \right \}$. Nêu điều kiện để đảm bảo rằng $h(S)=2$. CMR nếu $h(A,B)\leq 1$ và C là tổ hợp tuyến tính của $\left \{ A,B \right \}$ thì $h\left ( A,B,C \right )=h(A,B)$.