Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lenamhvtc

Đăng ký: 14-10-2018
Offline Đăng nhập: 14-03-2020 - 17:03
-----

Chủ đề của tôi gửi

Đang xem portal

21-02-2020 - 08:40

Chào mọi người!

Ban nãy em có xem nick những thành viên đang online thì em thấy có một bạn hiện chữ "Đang xem portal". Em có một thắc mắc muốn hỏi ký hiệu như vậy là gì ạ?

Cảm ơn mọi người!


$\lim_{x\rightarrow +\infty }\left ( x.e^{-x...

17-02-2020 - 22:50

Tìm giới hạn $\lim_{x\rightarrow +\infty }\left ( x.e^{-x} \right )$


Tính gần đúng sin 1 với sai số không vượt quá 0,002

21-02-2019 - 15:33

Sử dụng đa thức Taylor tính gần đúng sin 1 với sai số không vượt quá 0,002


Giới hạn "lạ" $\lim_{x\rightarrow -\infty }\...

21-02-2019 - 15:22

Tính giới hạn: $\lim_{x\rightarrow -\infty }\left ( \sqrt[5]{x^{5}+x^{4}-1} +\sqrt{x^{2}+2x}\right )$


$\lim_{x \to -\infty }\left ( \sqrt[5]{x^...

15-02-2019 - 16:29

Tính giới hạn: $\lim_{x \to -\infty }\left ( \sqrt[5]{x^{5}+x^{4}-1}+\sqrt{x^{2}+2x} \right )$