Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Marshmello

Đăng ký: 01-11-2018
Offline Đăng nhập: 23-05-2020 - 20:51
****-

Chủ đề của tôi gửi

Min : $\sum \frac{1}{\sqrt{a^2-ab+3b^2+1}...

27-04-2020 - 21:58

Cho các số thực dương a ; b ; c t/m :$\sum\frac{1}{a} \leq 3$

Tìm Min : P = $\sum \frac{1}{\sqrt{a^2-ab+3b^2+1}}$


Tứ giác CIGH nội tiếp

23-04-2020 - 10:29

Cho (O;R) đường kính AB . G thuộc OB ( G khác O ; B ) . Từ G kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt (O) tại 2 điểm C ; E . Gọi F là hình chiếu của C trên AE . I là hình chiếu của G trên CF . AI cắt (O) tại điểm thứ 2 là H

a ) C/m : Tứ giác CIGH nội tiếp 

b ) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt AB tại D . (O1) là đường tròn ngoại tiếp tam giác CHD ( O1 là tâm ) 

C/m : BD là tiếp tuyến của (O1)