Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


luonghien12903

Đăng ký: 11-11-2018
Offline Đăng nhập: 01-04-2019 - 22:23
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình

07-12-2018 - 22:47

1)$x\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x-\sqrt{x}}=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}}$

2)$x^3+6x^2+12x=2\sqrt[3]{4x+3}+9$


Phương tình

05-12-2018 - 13:38

giải phương trình sau:

$2\sqrt{\frac{x^2+x+1}{x+4}}+x^2-4=\frac{2}{\sqrt{x^2+1}}$


Giúp em với ạ

03-12-2018 - 22:11

$x^2+\sqrt[3]{x^4-x^2}=2x+1$


Phương tình

02-12-2018 - 21:39

1) Chứng minh rằng:$x^4+bx^3+cx^2+bx+1=0$ có nghiệm thỏa mãn:$b^2+(c-2)^2>3$

2) Giải phương trình:$(x^2+2x+2)^4-20x^2(x^2+2x+2)^2+64x^4=0$

3)Tìm m để phương trình sau có nghiệm:$x+3(m-3x^2)^2=m$

4)Tìm a để phương trình $x^4-ax^3-(2a+1)x^2+ax+1=0$ có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn 1.

 


Bài toán vecto

02-12-2018 - 21:14

1. Cho $\Delta ABC$ vuông tại A,$BC=\frac{2a}{\sqrt{3}}$ ,$AC=a(a>0)$.

a) Tính $\underset{AB}{\rightarrow}({\underset{AC}{\rightarrow}\underset{-2BC}{\rightarrow}})$

b) Xác định vị trí điểm M thỏa mãn $\underset{MA}{\rightarrow}{\underset{+MB}{\rightarrow}}{\underset{+MC}{\rightarrow}}\underset{=3BC}{\rightarrow}$

2)Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Chứng minh rằng nếu $AB^2+CD^2=4R^2$ và tâm O thuộc miền trong của tứ giác thì AC vuông góc với BD.