Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Suga Min

Đăng ký: 13-11-2018
Offline Đăng nhập: 25-02-2020 - 20:31
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho các số nguyên dương x,y,z thỏa mãn x2+y2=2z2.CMR: x2-y2 chia hết cho 84.

25-02-2020 - 20:32

đề đúng là x2-y2 chia hết cho 48

 


Trong chủ đề: [TOPIC] HÌNH HỌC ÔN THI VÀO THPT CHUYÊN 2018-2019

08-01-2020 - 22:03

******    Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có BC cố định (BC < 2R). Đỉnh A thay đổi sao cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn (B;BA) cắt AC và (O) lấn lượt ở D và E. DE cắt (O) tại K khác E . 

  a) chứng minh : BK vuông góc AC

  b) Gọi F  của DK và AE, Mlà giao điểm của AC với đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF. Chứng minh điểm M thuộc đường thẳng cố định 

  c)  Khi tam giác ABC đều cạnh a và điểm N thuộc BC sao cho BC=3BN. Lấy P,Q lần lượt thuộc AB,A C sao cho tam giác NQP có chu vi nhỏ nhất. Tính  chu vi tam giác NQP theo a.

 

MÌNH CHƯA GIẢI ĐƯỢC BÀI NÀY MONG CÁC BẠN  HƯỚNG DẪN   !!!


Trong chủ đề: Tuyển tập các bài hình thi vào chuyên THPT

08-01-2020 - 21:55

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có BC cố định (BC < 2R). Đỉnh A thay đổi sao cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn (B;BA) cắt AC và (O) lấn lượt ở D và E. DE cắt (O) tại K khác E . 

  a) chứng minh : BK vuông góc AC

  b) Gọi F  của DK và AE, Mlà giao điểm của AC với đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF. Chứng minh điểm M thuộc đường thẳng cố định 

  c)  Khi tam giác ABC đều cạnh a và điểm N thuộc BC sao cho BC=3BN. Lấy P,Q lần lượt thuộc AB,A C sao cho tam giác NQP có chu vi nhỏ nhất. Tính  chu vi tam giác NQP theo a.


Trong chủ đề: phương trình áp dụng viét

11-10-2019 - 22:20

 

$\Rightarrow A=|x_1x_2-2x_1-2x_2|=\frac{1}{2}|m^2+8m+7|$

Kết hợp vs điều kiện ta được

$A=\frac{-1}{2}(m^2+8m+7)=\frac{-1}{2} [(m+4)^2-9]\leq \frac{9}{2}$

Vậy $A_{max}=\frac{9}{2}$ khi m=....

 tại sao??


Trong chủ đề: Đề thi HSG Toán 9 của tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017

22-05-2019 - 23:14

bài 4.2a) các bạn cho hỏi tại sao (APMB)2+AB2=MP2