Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MaiTraqTonNu

Đăng ký: 21-11-2018
Offline Đăng nhập: 25-05-2019 - 21:33
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Bất đẳng thức - Cực trị

26-11-2018 - 21:32

Bài tập 7:Tìm giá trị lớn nhất của $P=2018a(1-1009a)$

đặt $1-2009a=t$ 

$\Rightarrow 2018a=(2-2t)$

pt $\Rightarrow P=2(1-t)t=-2(t^{2}-t)=-2(t^{2}-2\frac{1}{2}t+\frac{1}{4})+\frac{1}{2}=-2(t-\frac{1}{2})^{2}+\frac{1}{2}\leq \frac{1}{2}$

dấu = xảy ra $\Leftrightarrow t=\frac{1}{2}\Leftrightarrow 1-1009a=\frac{1}{2}\Leftrightarrow a=\frac{1}{2018}$


Trong chủ đề: Bất đẳng thức - Cực trị

26-11-2018 - 21:21

help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!

tìm min: $y=\frac{2}{1-x}+\frac{1}{x}$ 

với 0 < x < 1

cách khác :D

 

y= $\frac{2}{1-x} -2 + \frac{1}{x} -1 + 3$
 =$\frac{2x}{1-x} + \frac{1-x}{x} + 3$
 $\geq 2\sqrt{2} + 3$

Trong chủ đề: Topic về Bất đẳng thức, cực trị THCS

26-11-2018 - 21:10

cac bac giup toi bai nay voi

cho a,b,c $\geq 1$. tim GTNN cua bieu thuc P =$\frac{(a+1)(b+1)(c+1)}{abc+1

bạn spam quá lúc thì LN lúc thì NN