Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tahsi

Đăng ký: 24-11-2018
Offline Đăng nhập: 15-06-2020 - 11:46
-----

Chủ đề của tôi gửi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tứ giác ABCD có AB=√2 ∠CBD=90 nội tiếp đường tròn (C).

19-02-2020 - 16:17

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tứ giác ABCD có AB=√2 ∠CBD=90 nội tiếp đường tròn (C). Phương trình các đường thẳng AB và CD lần lượt là x-y-6=0 và 5x+2y-9=0. Gọi M là giao điểm của AB và CD. Gọi I(a,b) là tâm của (C). Tìm a và b biết b>0 và MC^2+MD^2=108


cho dãy số (un) thỏa mãn với mọi số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 tính u2019

19-02-2020 - 16:01

File gửi kèm  CodeCogsEqn (1).gif   1.39K   12 Số lần tải


cho hàm số f(x) liên tục tại 0 tìm GTNN P=2a+4b+5

19-02-2020 - 15:31

File gửi kèm  CodeCogsEqn.gif   1.2K   12 Số lần tải
 

Cho tứ diện ABCD có M,N là trung điểm cạnh AB,CD P là một điểm thuộc cạnh BC

09-12-2019 - 23:28

Cho tứ diện ABCD có M,N là trung điểm cạnh AB,CD P là một điểm thuộc cạnh BC.Chứng minh MN chia đôi diện tích thiết diện tạo bởi (MNP)

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh A thuộc đuờng thẳng: 2x-...

29-04-2019 - 11:23

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh A thuộc đuờng thẳng: 2x-y+1=0 phương trình BD là x-7y+24=0, điểm M(6,0) thuộc đoạn CD sao cho 5MC=3MD. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật biết D có hoành độ nguyên