Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tahsi

Đăng ký: 24-11-2018
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:11
-----

Chủ đề của tôi gửi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (C)

22-03-2019 - 23:54

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (C). Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc của C(0;-2) trên AB,BD. Gọi E(-1;4) là trung điểm của AB. Đường thẳng MN cắt AD tại P(5;3). Viết phương trình AB,tìm tọa độ của A,B,D biết AB có hệ số góc là một số nguyên và hợp với đường thẳng d:5x+3y-24=0 góc 45 độ

Cho mặt phẳng tọa độ Oxy.Cho hình vuông ABCD.M là một điểm nằm trên đường chéo AC.H(-2;...

09-02-2019 - 20:21

Cho mặt phẳng tọa độ Oxy.Cho hình vuông ABCD.M là một điểm nằm trên đường chéo AC.H(-2;0),K(4;-2) lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên AD và CD,E(-4/7;2/7) là giao điểm của AK và CH.Biết rằng B thuộc đường thẳng có phương trình x+2y-18=0.Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C,D 


Cho mặt phẳng tọa độ Oxy.Cho hình vuông ABCD.M là một điểm nằm trên đường chéo AC.H(-2;...

07-02-2019 - 01:09

Cho mặt phẳng tọa độ Oxy.Cho hình vuông ABCD.M là một điểm nằm trên đường chéo AC.H(-2;0),K(4;-2) lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên AD và CD,E(-4/7;2/7) là giao điểm của AK và CH.Biết rằng B thuộc đường thẳng có phương trình x+2y-18=0.Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C,D

Cho mặt phẳng tọa độ Oxy.Cho hình vuông ABCD

31-01-2019 - 13:16

M là một điểm nằm trên đường chéo AC.H(-2;0),K(4;-2) lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên AD và CD,E(-4/7;2/7) là giao điểm của AK và CH.Biết rằng B thuộc đường thẳng có phương trình x+2y-18=0.Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C,D

$\frac{bc}{a^2+6} + \frac{ca}{b^2+6} + \frac{ab}{c^2+6}$

19-01-2019 - 00:38

Cho 3 số a,b,c là 3 số dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=6$. Tìm GTLN của

$\frac{bc}{a^2+6} + \frac{ca}{b^2+6} + \frac{ab}{c^2+6}$