Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Love is color primrose

Đăng ký: 11-12-2018
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Chủ đề của tôi gửi

Bài tập về dãy số

16-08-2020 - 07:51

1,Cho trước số thực dương $\alpha$ và xét dãy số dương ( $x_{n}$ ) thỏa mãn:

$x_{\alpha }^{n+1}+\frac{1}{x_{n}}< (\alpha +1)\alpha ^{\frac{\alpha }{\alpha +1}}$ với mọi $n\in \mathbb{N}^{*}$

Chứng minh dãy số hội tụ và tìm giới hạn cửa nó.

2.Gỉa sử a là số thực dương. Xét dãy ( $x_{n}$ ) được xác định bởi $x_{1}$=0 và $x_{n+1}=a^{x_{n}}, n \in \mathbb{N}^{*}$

Tìm tất cả các giá trị của a để dãy có giới hạn hữu hạn khi n tiến tới dương vô cùng.

 


Tìm hàm f

12-08-2020 - 20:21

Tìm hàm f từ $\mathbb{R}\Rightarrow \mathbb{R}$:

f(x)+4$(x-y)^{2}$= f$(x^{2}-y^{2})$+4xy với mọi x,y $\in \mathbb{R}$

 

 


BT cấp và căn nguyên thủy

15-05-2019 - 20:04

Bài 1.Tìm tất cả nghiệm nguyên dương của phương trình $\frac{x^{7}-1}{x-1}=y^{5}-1$.

Bài 2.Tìm các số nguyên tố p và q sao cho pq/$p^{q}+q^{p}+1$.


HSG lớp 10

06-05-2019 - 19:02

Bài 1 Cho dãy số $(U_{n}):$$\left\{\begin{matrix} U_{1}=\frac{1}{2} & & \\ U_{n+1}=U_{n}(U_{n}-1) & & \end{matrix}\right.$

Chứng minh rằng dãy số có giới hạn hữu hạn, tìm giới hạn đó.

Bài 2 Một hộp đựng 8 quả cầu giống nhau đc đánh số từ 1 đến 8.Hỏi phải lấy ít nhất bao nhiêu quả cầu để xác suất có ít nhất 1 quả ghi số chia hết cho 3 và lớn hơn $\frac{3}{4}$?

Bài 3 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M(1;0). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M và cắt hai đường thẳng d1:x+y+1=0,d2:x-2y+2=0 lần lượt tại A,B sao cho MB=MA.

Bài 4 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường thẳng$(\Delta$) :x-2y-2=0 và 2 điểm A(-1;2),B(3;4).Tìm điểm M $\in (\Delta )$ sao cho $2MA^{2}+MB^{2}$ có gí trị nhỏ nhất.

P/s; đang rất cần


Đề thi HSG lớp 10

14-03-2019 - 21:03

 
SỞ GD-ĐT NINH BÌNH                       ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN                      MÔN TOÁN LỚP 10
   LƯƠNG VĂN TỤY                                    Năm học ;2018-2019
                                                            (Thời gian làm bài :180 phút)
Câu 1: Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} 3x^{2}+4y^{2}=2+6xy & & \\ 2x^{4}+11x^{2}y^{2}-2xy=1+2xy(3x^{2}+4y^{2})& & \end{matrix}\right.$
Câu 2:Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=3√x+8√y với x,y là hai số không âm thỏa mãn 17x^2-72xy+90y^2-9=0
Câu 3:Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,n) sao cho x^n+2^n+1 là ước của x^(n+1)+2^(n+1)+1?