Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toanND

Đăng ký: 15-12-2018
Offline Đăng nhập: 12-02-2020 - 22:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm tất cả $n\in \mathbb{N}^*$ sao cho $a_{n...

02-02-2020 - 22:58

Cho dãy số $(a_{n})$ xác định bởi $a_{0}=1,a_{1}=2,a_{n+2}=4a_{n+1}-a_{n}$. Tìm tất cả $n\in \mathbb{N}^*$ sao cho $a_{n}-1$ là số chính phương.


Tính góc INE

02-02-2020 - 22:51

Cho tứ giác ABCD. Về phía ngoài tứ giác vẽ bốn tam giác đều ABM, BCP, CDN, DAQ. Gọi E, F lần lượt là trọng tâm của tam giác BCP và DAQ. 

a. Gọi I là trung điểm BD. Tính góc INE.

b. Chứng minh $EF\perp MN$  $\frac{MN}{EF}=\sqrt{3}$

File gửi kèm  Capture thang.PNG   21.65K   3 Số lần tải


S luôn di động trên một đường tròn cố định khi (O') thay đổi

25-10-2019 - 22:25

Bài toán. Cho AB là một dây cố định của đường tròn (O) cố định. Gọi M là trung điểm của cung nhỏ AB. Xét đường tròn (O') thay đổi tiếp xúc với đoạn thẳng AB và tiếp xúc trong với (O) tại một điểm thuộc cung lớn AB (O' khác phía với M so với đường thẳng AB). Gọi T là một điểm thuộc (O') sao cho  $\widehat{ATB}=90^0$. Giả sử tiếp tuyến của (O') tại T cắt đoạn thẳng AB tại N và đường thẳng MN cắt (O) tại K khác M. Vẽ đường tròn qua M, K và tiếp xúc ngoài với (O') tại S. CMR: S luôn di động trên một đường tròn cố định khi (O') thay đổi.

Hình gửi kèm

File gửi kèm  btconguyenpro6.PNG   19.49K   3 Số lần tải


$OJ\perp EF$

17-09-2019 - 21:27

Cho tam giác ABC nội tiếp (O). BE, CF là các đường phân giác trong tam giác ABC. Gọi J là tâm đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác ABC. Chứng minh rằng $OJ\perp EF$

hình gửi kèm 

File gửi kèm  bổ đề.PNG   10.38K   5 Số lần tải


CMR E J = E B

07-09-2019 - 22:39

Cho tam giác $ABC$ có $AB=AC\neq BC$ và $I$ là tâm đường tròn nội tiếp. Đường thẳng BI cắt AC tại D, đường thẳng qua D vuông góc với AC cắt AI tại E. J là điểm đối xứng với I qua D.

a. CMR $EJ=EB$

b. Gọi I' là điểm đối xứng với I qua AC. CMR $I'\in (BDE)$

File gửi kèm  đaklak 17-18 v2.PNG   14.09K   6 Số lần tải