Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Gaconganhteam

Đăng ký: 08-01-2019
Offline Đăng nhập: 29-07-2019 - 19:20
-----

#722222 Đề thi tuyển sinh vào 10 Nam Định 2015-2016

Gửi bởi Gaconganhteam trong 14-05-2019 - 18:40

de-thi-vao-lop-10-toan-nam-dinh-2015-chu
#722219 Cho a, b>0 thỏa mãn a+b>=2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

Gửi bởi Gaconganhteam trong 14-05-2019 - 16:10

Cho a, b>0 thỏa mãn a+b>=2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

$M=\sum\frac{1}{a+b^2}$
#722213 phương trình vô tỉ

Gửi bởi Gaconganhteam trong 14-05-2019 - 11:43

à mình nhầm


#722181 chứng minh cùng thuộc đường tròn

Gửi bởi Gaconganhteam trong 13-05-2019 - 11:17

Bài 1.  Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Lấy E, F bất kì trên AB và AC. Gọi
M, N, P lần lượt là trung điểm CE, BF, EF. K là chân đường cao hạ từ O xuống EF. Chứng

 

minh M, N, P, K cùng thuộc 1 đường tròn#722163 Tìm x, y thõa mãn các số sau là số chính phương

Gửi bởi Gaconganhteam trong 12-05-2019 - 20:02

Tìm tất cả các số x, y nguyên dương sau cho x2+3y và y2+3x là số chính phương