Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


th0nggaday2

Đăng ký: 15-01-2019
Offline Đăng nhập: 28-01-2019 - 16:38
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: tìm xác suất

23-01-2019 - 14:57

hóng các cao thủ


Trong chủ đề: Chuyên Quảng Ngãi 2001

15-01-2019 - 13:53

google seach đi bạn toanhoc2017, nó ra nhiều trang hướng dẫn lắm


Trong chủ đề: Trận 2 - phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

15-01-2019 - 13:49

ví dụ của các bạn hay lắm, luyện mấy cái xong là thành thạo r


Trong chủ đề: Trận 2 - phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

15-01-2019 - 13:48

Mở rộng: 
Cho $A(2;0)$;$B(4;5)$. Gọi $O$ là giao điểm 2 đường chéo và $O\epsilon d:x-y+m=0$ (trong đó $m\epsilon [a;b]$ với $ (a>\frac{-1}{2})$)
Giả sử $d$ cắt các cạnh của hình chữ nhật tạo ra $2$ phần có diện tích là $S_1$ và $S_2$.
Xác định $m$ để $f(S_1.S_2)$ đạt cực trị ($f$ là đa thức đơn điệu trên $\mathbb{R}$

Giải 

Giả sử $O(t;t+m)$ suy ra $\left\{\begin{matrix} C(2t-2;2t+2m) & & \\ D(2t-4;2t+2m-5) & & \end{matrix}\right.$
giải điều kiện $\vec{AB}.\vec{BC}=0$ suy ra $t=\frac{-37-10m}{14}$ suy ra $O(\frac{37-10m}{14};\frac{37+4m}{14})$
pt $AB$ là $5x-2y-10=0$
+) Nếu $d$ trùng với 2 đường chéo suy ra $S_1=S_2=\frac{S_{ABCD}}{2}=\frac{S}{2}$
+) Nếu $d$ ko trùng vs 2 đường chéo thì $d$ sẽ cắt $2$ cạnh đối diện của hình chữ nhật
do vai trò như nhau nên ta chỉ xét $d$ cắt $AB$ và $CD$
gọi $2$ giao điểm đó lần lượt là $E$ và $F$
ta có $S_1=\frac{(AE+DF).AD}{2}=\frac{AB.AD}{2}$ (tính chất đường trung bình của hình thang)
tương tự ta có $S_2=\frac{AB.AD}{2}$
do đó $S_1=S_2=\frac{S}{2}$
Từ đó suy ra $S_1.S_2=\frac{S^2}{4}$
mà $S>0$ và $f$ là đơn điệu nên $f$ đạt cực trị khi $S$ đạt cực trị
Mặt khác $AB$ không đổi nên $S$ đạt cực trị khi $d(O/AB)$ đạt cực trị
mà $d(O/AB)=\frac{\sqrt{29}(2m+1)}{14}$ (do $m>-0,5$)
suy ra ycbt xảy ra khi $\begin{bmatrix} m=a & & \\ m=b & & \end{bmatrix}$

 

ví dụ hay lắm bạn


Trong chủ đề: [Portable] Phần mềm giả lập máy tính Casio FX 570 VN PLus

15-01-2019 - 13:47

cái này là tự cài cho máy tính đc ak bạn