Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Do Hong Quan

Đăng ký: 23-01-2019
Offline Đăng nhập: 16-10-2020 - 19:50
***--

#740189 Tìm Max: $T=\frac{ab}{a^2+b^2}$

Gửi bởi Do Hong Quan trong 02-10-2020 - 20:17

Cho a,b là các số thực dương a + $\frac{1}{b} \leq 1$. Tìm GTLN của biểu thức: 

T = $\frac{ab}{a^2+b^2}$
#739931 $\frac{1}{1+2x} + \frac{1}{...

Gửi bởi Do Hong Quan trong 22-09-2020 - 21:30

Cho x,y,z là các thực dương thỏa mãn xyz = 1 . Tìm GTNN của P = $\frac{1}{1+2x} + \frac{1}{1+2y} + \frac{1}{1+2z}$
#738331 $\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b...

Gửi bởi Do Hong Quan trong 13-08-2020 - 20:47

Cho a,b,c là các số thực không nhỏ hơn 1 chứng minh :

$\frac{1}{a^3+1} + \frac{1}{b^3+1} + \frac{1}{c^3+1} \geq \frac{3}{1+abc}$
#736045 Tìm GTNN của: $P=\frac{16a^{2}b^{2}+21}{4ab} + \frac{1}{a^{3}+...

Gửi bởi Do Hong Quan trong 09-06-2020 - 20:11

Cho a+b ≤ 2 (a,b > 0). Tìm GTNN của :

P=$\frac{16a^{2}b^{2}+21}{4ab} + \frac{1}{a^{3}+2ab+b^{3}}$
#730944 Chứng minh BĐT

Gửi bởi Do Hong Quan trong 26-02-2020 - 22:11

Cho a,b,c là ba số không âm thỏa mãn điều kiện a2 + b2 + c2  ≤ 2 (ab + bc + ca) và p,q,r là ba số thỏa mãn p + q + r = 0

Chứng minh rằng : apq + bqr + crp ≤ 0
#730823 Giúp mình với

Gửi bởi Do Hong Quan trong 24-02-2020 - 19:02

Tập hợp các số 1, 2, 3, ..., 100 được chia thành 7 tập hợp con (mỗi tập có ít nhất một phần tử).
Chứng minh rằng ít nhất ở một trong các tập con ấy tìm được 4 số a, b, c, d sao cho a+b=c+d
hoặc 3 số e, f, g sao cho e+f=2g.#730603 Chứng minh BĐT

Gửi bởi Do Hong Quan trong 21-02-2020 - 16:09

Bài 2 hình như thiếu điều kiện bạn à

E cảm ơn a :>>
#719691 Giúp mình với

Gửi bởi Do Hong Quan trong 24-01-2019 - 19:37

 
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi D là trung điểm của cạnh AC, E là một điểm thuộc cạnh BC sao cho BE =2CE. Chứng minh BD =3ED