Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Do Hong Quan

Đăng ký: 23-01-2019
Offline Đăng nhập: 16-10-2020 - 19:50
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm Max: $T=\frac{ab}{a^2+b^2}$

02-10-2020 - 20:17

Cho a,b là các số thực dương a + $\frac{1}{b} \leq 1$. Tìm GTLN của biểu thức: 

T = $\frac{ab}{a^2+b^2}$


$\frac{1}{1+2x} + \frac{1}{1+2y}...

22-09-2020 - 21:30

Cho x,y,z là các thực dương thỏa mãn xyz = 1 . Tìm GTNN của P = $\frac{1}{1+2x} + \frac{1}{1+2y} + \frac{1}{1+2z}$


$\sum\sqrt{\frac{c^3}{c^3+(b+a)^3}}\geq 1$

21-08-2020 - 20:37

Cho a,b,c dương: CMR:

$\sqrt{\frac{a^3}{a^3+(b+c)^3}} + \sqrt{\frac{b^3}{b^3+(a+c)^3}} + \sqrt{\frac{c^3}{c^3+(b+a)^3}}\geq 1$


$\frac{(x+y)(x^3+y^3)}{(x^2+y^2)^2} \leq \frac...

21-08-2020 - 14:06

Cho x,y là 2 số thực dương. Chứng minh:

$\frac{(x+y)(x^3+y^3)}{(x^2+y^2)^2} \leq \frac{9}{8}$


$\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} +...

13-08-2020 - 20:47

Cho a,b,c là các số thực không nhỏ hơn 1 chứng minh :

$\frac{1}{a^3+1} + \frac{1}{b^3+1} + \frac{1}{c^3+1} \geq \frac{3}{1+abc}$