Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Monkey Moon

Đăng ký: 30-01-2019
Offline Đăng nhập: 01-06-2020 - 15:07
-----

#735677 Tìm min của $M=\frac{4\sqrt{x}-15}{(\sqrt{x}-4)^{2}}$

Gửi bởi Monkey Moon trong 29-05-2020 - 22:34

Tìm min của $M=\frac{4\sqrt{x}-15}{(\sqrt{x}-4)^{2}}$
#729302 Tìm tập nghiệm S

Gửi bởi Monkey Moon trong 24-01-2020 - 15:48

Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x^{2}}{(\sqrt{x+1}-1)^{2}}> 2x+3$   

:wacko:  :wacko:  :wacko: 
#728873 Tính $a+b+c$

Gửi bởi Monkey Moon trong 07-01-2020 - 16:34

Biết phương trình $\sqrt{x}+\sqrt{x(x+2)}-\sqrt{(x+1)^{3}}=0$ có nghiệm duy nhất $x=\frac{\sqrt{a}-b}{c}$. Trong đó $a,b,c$ là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Khi đó giá trị của $a+b+c$ là bao nhiêu?
#726659 Phương trình

Gửi bởi Monkey Moon trong 20-10-2019 - 17:36

Bài 1: Tìm nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình $\left | x+1 \right |+\left | 3x-3 \right |=\left | 4-2x \right |$

Bài 2: Xác định m để phương trình $(x^{2}+\frac{1}{x^{2}})-2m(x+\frac{1}{x})+1+2m=0$ có nghiệm

Bài 3: Phương trình $x^{4}-5x^{3}+8x^{2}-10x+4=0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên
#726495 Tìm GTNN, GTLN

Gửi bởi Monkey Moon trong 16-10-2019 - 14:10

Cho hàm số $\sqrt{x-1}+x^{2}-2x$ đồng biến trên $[1;+\infty)$. Tính GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn $[2;5]$
#726397 Phương trình bậc hai

Gửi bởi Monkey Moon trong 12-10-2019 - 17:54

Bài 1: Gọi $x_{1},x_{2}$ là nghiệm của phương trình $x^{2}-3x+a=0$; $x_{3},x_{4}$ là hai nghiệm của phương trình $x^{2}-12x+b=0$. Biết rằng $\frac{x_{2}}{x_{1}}=\frac{x_{3}}{x_{2}}=\frac{x_{4}}{x_{3}},b>0$.

          Tìm $a$

Bài 2:Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để phương trình $(m-1)x^{2}-2mx+m+1=0$ có nghiệm nguyên
#726092 Vecto

Gửi bởi Monkey Moon trong 03-10-2019 - 07:45

Cho tam giác $ABC$ có đường cao $AD,BE,CF$ và $E(4;3),F(2;2).B,C\in Ox$. Tìm tọa độ điểm $D$
#725540 Chứng minh

Gửi bởi Monkey Moon trong 15-09-2019 - 09:04

Bài 1: CMR $\forall n\in \mathbb{N^{*}}$ ta có $(3+2\sqrt{2})^{n}+(3-2\sqrt{2})^{n}$ là một số nguyên

Bài 2: CMR

a) $5.2^{3n-2}+3^{3n-1}$ chia hết cho $19$ với mọi $n$ nguyên dương

b) $n^{3}+2n$ chia hết cho $3$ với  $\forall n\in \mathbb{N}$

c) $4^{n}+15n-1$ chia hết cho $9$  $\forall n\in \mathbb{N}$

d) $n^{3}+11n$ chia hết cho $6$  $\forall n\in \mathbb{N}$

e) $6^{n}+3^{n+2}+3^{n}$ chia hết cho $11$  $\forall n\in \mathbb{N}$
#724831 Tìm tập giá trị của hàm số

Gửi bởi Monkey Moon trong 23-08-2019 - 17:18

$$\begin{equation}\begin{split} \{y\in \mathbb{R}: 0\leqq y\leqq \frac{1}{2}\} \end{split}\end{equation}$$

$$\begin{equation}\begin{split} \{y\in \mathbb{R}: \sqrt{2}\leqq y\leqq \sqrt{10}\} \end{split}\end{equation}$$

$$\begin{equation}\begin{split} \{y\in \mathbb{R}: y\geqq 0\} \end{split}\end{equation}$$

$$\begin{equation}\begin{split} \{y\in \mathbb{R}: 0\leqq y\leqq \frac{1}{2}\} \end{split}\end{equation}$$

$$\begin{equation}\begin{split} \{y\in \mathbb{R}: \sqrt{2}+ \sqrt{6}\leqq y\leqq 4\} \end{split}\end{equation}$$

Có thể cho mình hướng làm cụ thể được không ạ?
#724755 Tìm tập giá trị của hàm số

Gửi bởi Monkey Moon trong 20-08-2019 - 20:44

Tìm tập giá trị của các hàm số:

a) $y=\frac{x^{2}}{x^{4}+1}$

b) $y=\sqrt{x-1}+2\sqrt{3-x}$

c) $y=\sqrt{x^{2}-6x+9}$

d) $y=\sqrt{x-x^{2}}$

e) $y=\sqrt{x-1}+\sqrt{9-x}$ trên $[3;6]$
#722386 Tìm GTNN của A

Gửi bởi Monkey Moon trong 21-05-2019 - 13:58

Cho $x,y>0$ thỏa mãn $2xy-4=x+y$

Tìm GTNN của $P=xy+\frac{1}{x^{2}}+\frac{1}{y^{2}}$
#722066 Tìm GTNN

Gửi bởi Monkey Moon trong 08-05-2019 - 21:54

Bài 1: Cho $P=\frac{4x}{\sqrt{x}-1}$

Với $x>9$, tìm GTNN của P

Bài 2: Giải phương trình

$7x^{2}+7x=\sqrt{\frac{4x+9}{28}}$
#722009 Chứng minh tứ giác $BDMI$ nội tiếp

Gửi bởi Monkey Moon trong 06-05-2019 - 21:28

câu c, điểm F ở đâu vậy bạn ?

Xin lỗi mình lại lơ đễnh rồi, phải là $OE$


#722003 Chứng minh tứ giác $BDMI$ nội tiếp

Gửi bởi Monkey Moon trong 06-05-2019 - 20:04

Câu c đâu bạn, hay câu d là yêu cầu câu c ?

Xin lỗi bạn mình đánh thiếu. Bạn giúp mình câu nào hay câu đó


#721940 Chứng minh $OK=OH$

Gửi bởi Monkey Moon trong 04-05-2019 - 22:20

Câu c:
Dễ thấy $ O, H , J $ thuộc trung trực $AB$
Ta có $ \angle ADB = \frac{1}{2}. cung $ AB$ = \frac{1}{2} . \angle AHB = \angle AHJ \Rightarrow 180^{\circ} - \angle ADB = 180^{\circ} - \angle AHJ \Rightarrow \angle AHO = \angle ADC $ . Tương tự có $ \angle AKO = \angle ADB \Rightarrow $ tứ giác $ AHOK $ nội tiếp. Mặt khác $ \angle ACB = \frac{1}{2}. cung $ AB $ = \frac{1}{2} . \angle AOB = \angle AOH $. Đến đây chắc ok rồi :D
Câu d: Từ kết quả câu c dễ dàng chứng minh $ \Delta AOH $ đồng dạng $ \Delta ACD $ và $ \Delta AKO $ đồng dạng $ \Delta ADB $. Suy ra $ \angle OAH = \angle CAD = \angle DAB = \angle KAO $ suy ra $ AO $ là phân giác $ \angle HAK $. Vậy $ \angle OHK = \angle OAK = \angle OAH = \angle OKH $ hay $ \Delta OHK $ cân suy ra $đpcm$

Bạn giải chi tiết đoan các cặp tam giác đồng dang ở câu d được không? Bạn chứng minh tứ giác AKOH nội tiếp giúp mình với