Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Monkey Moon

Đăng ký: 30-01-2019
Offline Đăng nhập: 06-12-2019 - 16:45
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh

04-12-2019 - 20:50

CMR nếu tam giác $ABC$ thỏa mãn hệ thức $a\vec{GA}+b\vec{GB}+c\vec{GC}=\vec{0}$ với $G$ là trọng tâm tam giác $ABC$ thì tam giác $ABC$ là tam giác đều


Chứng minh

29-11-2019 - 17:02

Cho tam giác $ABC$ với 3 cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$ và 3 đường trung tuyến $m_{a}, m_{b}, m_{c}$. CMR: $m_{a}^{2}+m_{b}^{2}+m_{c}^{2}\geq 3\sqrt{3}S$


Chứng minh

06-11-2019 - 20:17

Cho tam giác $ABC$ và 3 đường cao $ha,hb,hc$. Chứng minh:

$\frac{hb}{ha^{2}}+\frac{hc}{hb^{2}}+\frac{ha}{hc^{2}}>\frac{1}{ha}+\frac{1}{hb}+\frac{1}{hc}$


Phương trình

20-10-2019 - 17:36

Bài 1: Tìm nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình $\left | x+1 \right |+\left | 3x-3 \right |=\left | 4-2x \right |$

Bài 2: Xác định m để phương trình $(x^{2}+\frac{1}{x^{2}})-2m(x+\frac{1}{x})+1+2m=0$ có nghiệm

Bài 3: Phương trình $x^{4}-5x^{3}+8x^{2}-10x+4=0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên


Tìm GTNN, GTLN

16-10-2019 - 14:10

Cho hàm số $\sqrt{x-1}+x^{2}-2x$ đồng biến trên $[1;+\infty)$. Tính GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn $[2;5]$