Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Monkey Moon

Đăng ký: 30-01-2019
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:01
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính theo R độ dài IK

Hôm qua, 22:39

Cho nửa đường tròn (O ; R) đường kính AB. Vẽ dây MN = R (điểm M ở trên cung nhỏ AN). Hai dây AN và BM cắt nhau tại I, AM cắt BN tại K.
a) Chứng minh KMIN nội tiếp
b) Chứng mình KA.KB = KN.KB
c) Tính theo R độ dài IK
d) Cho M, N di chuyển trên nửa đường tròn (MN = R). Xác định vị trí M và N để SKAB lớn nhất
MN CỐ GẮNG GIÚP MÌNH CÂU C VÀ D NHÉ!

Chứng minh HA = HB

18-02-2019 - 18:05

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại E và F, tiếp tuyến chung ngoài AB, EF cắt AB tại H, chứng minh HA = HB.

HELP! MÌNH ĐỘT NHIÊN QUÊN CÁCH CHỨNG MINH RỒI!


Tìm GTNN của P

17-02-2019 - 16:50

Bài 1: Cho x, y > 0 và $x^{3}+y^{3}+6xy\leq 8$.

Tìm GTNN của $S=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$


Tìm GTNN của S

17-02-2019 - 16:49

Bài 1: Cho x, y > 0 và $x^{3}+y^{3}+6xy\leq 8$.

Tìm GTNN của $S=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$


Gọi I là trung điểm BC, chứng minh tứ giác EFDI nội tiếp

16-02-2019 - 00:10

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. các đường thẳng BE và CF cắt (O) tại Q  và K
1. Chứng minh 4 điểm B, E, F, C thuộc 1 đường tròn
2. Chứng minh KQ//EF
3. Gọi I là trung điểm BC, chứng minh tứ giác EFDI nội tiếp
4. Cho BC cố định, tìm vị trí điểm A để chu vi tam giác DEF max