Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Monkey Moon

Đăng ký: 30-01-2019
Offline Đăng nhập: 01-06-2020 - 15:07
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm min của $M=\frac{4\sqrt{x}-15}{(\sqrt{x}-4)^{2}}$

29-05-2020 - 22:34

Tìm min của $M=\frac{4\sqrt{x}-15}{(\sqrt{x}-4)^{2}}$


Chứng minh hai vế

22-05-2020 - 15:02

Chứng minh $\frac{1}{cos10^{\circ}.cos20^{\circ}}+\frac{1}{cos20^{\circ}.cos30^{\circ}}+\frac{1}{cos30^{\circ}.cos40^{\circ}}=\frac{1}{sin20^{\circ}cos40^{\circ}}$


Tìm tọa độ các đỉnh tam giác $ABC$

21-02-2020 - 10:08

 Tìm tọa độ các đỉnh tam giác $ABC$ biết tâm đường tròn ngoại tiếp $O(6;6), A(2;3)$ và tâm đường tròn nội tiếp $I(4;5)$


Tìm tọa độ trực tâm $H$

20-02-2020 - 08:31

Bài 1: Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;2), C(4;6)$. $E,F$ lần lượt là hình chiếu của $A$ lên $BC,CD$. Tìm tọa độ trực tâm $H$ tam giác $AEF$ biết $H$ thuộc $d: x+y+1=0$ và $EF=3$

 

Bài 2: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại $A,B$ có $AB=4\sqrt{2}$, $CD: 3x-y-11=0$, $K(1;2)$ thuộc $AB$ và $AK=3KB$. Tam giác $CKD$ vuông tại $K$. Viết PT cạnh $AB, AD$ biết $y_{c}<0$


Viết phương trình đường cao $BH$ vuông góc với $AD$

19-02-2020 - 10:24

Cho hình thoi $ABCD$ biết phương trình $AB: 2x-y+4=0$, $BD=x+3y+2=0$. Viết phương trình đường cao $BH$ vuông góc với $AD$