Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Monkey Moon

Đăng ký: 30-01-2019
Offline Đăng nhập: 17-04-2019 - 22:14
-----

Chủ đề của tôi gửi

Toán chuyên

17-04-2019 - 22:18

Bài 1: Xét các số $x,y,z$ thỏa mãn điều kiện $x^{2}+y^{2}+z^{2}=2012$. 

Tìm GTNN của biểu thức $P=2xy-yz-zx$

Bài 2: Giải phương trình nghiệm nguyên: $(x+1)(y+z)=xyz+2$


Tìm GTNN của M

10-04-2019 - 21:17

Cho $x=y$ hoặc $x=-y$

Tính min M=$2x^{4}-y^{4}+6xy+8y^{2}-10x-2y+2024$


Tìm GTNN, GTLN

10-04-2019 - 21:02

Bài 1: Cho $a,b,c\geq 1$ và $ab+bc+ca=9$

             Tính GTNN và GTLN của $P=a^{2}+b^{2}+c^{2}$

Bài 2: Cho $a, b$ thỏa mãn $(2a-1)^{2}+(2b-1)^{2}=2$

Tìm GTNN của $P=a^{4}+b^{4}+\frac{2017}{(a+b)^{2}}$

Bài 3: Cho $a,b,c>0$ và $a+b+c=3$

Tính GTNN của $P=\frac{ab}{c^{2}(a+b)}+\frac{ac}{b^{2}(a+c)}+\frac{bc}{a^{2}(b+c)}$


Chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau

31-03-2019 - 16:17

Hãy chứng minh $15a^{2}+8a+6$ và $30a^{2}+21a+13$ là hai số nguyên tố cùng nhau.


Chứng minh $BCED$ nội tiếp

21-03-2019 - 21:54

Cho điểm $M$ thuộc cung nhỏ $BC$ của $(O)$. Một đường thẳng $d$ ở ngoài $(O)$ và vuông góc với $OM$; $CM,BM$ cắt $d$ lần lượt ở $D,E$. Chứng mình $BCED$ nội tiếp.