Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tuyetminh2609

Đăng ký: 11-02-2019
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 13:16
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bất đẳng thức

25-10-2020 - 08:24

cho a,b,c>1 a+b+c=4 chứng minh abc>=64(1-a)(1-b)(1-c)


$2\sqrt{7x^3 -11x^2+25x-12} = x^2+6x-1$

25-10-2020 - 08:02

2 căn(x3 -11x2+25x-12)=x2+6x-1

 

 


 

Người ta viết nhầm đề nên mới bảo viết Latex cho dễ hiểu


Chỗ mũ 3 là có hệ số 7 nữa nhé

 

Giải phương trình

$$2\sqrt{7x^3 -11x^2+25x-12} = x^2+6x-1$$

 


Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^2+y^2+4x+2y=3 \...

14-07-2020 - 14:11

Giải hệ sau:
Phương trình 1:x^2+y^2+4x+2y=3
Phương trình 2:x^2+7y^2-4xy+6y=13

Tìm GTNN của $P=\frac{1}{5xy}+\frac{5}{x+2y+5}$.

29-06-2020 - 20:30

Cho $x+y\leq 3$

Tìm GTNN của $P=\frac{1}{5xy}+\frac{5}{x+2y+5}$.

 

@Spirit1234: Đã thêm latex cho bạn.


Số học

10-05-2020 - 13:34

Cho số nguyên tố p (p>3) và hai số nguyên dương a, b sao cho p^2 + a^2 = b^2. Chứng minh a chia hết cho 12 và 2(p+a+1) là số chính phương