Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


khoagrai

Đăng ký: 12-02-2019
Offline Đăng nhập: 14-01-2020 - 20:43
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [TOPIC] Bài toán tính tổng các dãy số có quy luật

27-12-2019 - 21:15

tính tổng: 1+33+53+...+(2n+1)3  bằng phương pháp tổng xính ma