Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toicodonlamluon

Đăng ký: 25-02-2019
Offline Đăng nhập: 25-12-2019 - 19:55
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: XÁC SUẤT

14-11-2019 - 22:01

Em nghĩ hai trường hợp này giống nhau thì có đúng không ạ


Trong chủ đề: Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

14-11-2019 - 21:46

Vì $13x^{2}-7y^{2}=-5x+5y$ và $-3x^{2}+2y^{2}=5$ nên 

Ta có $5(13x^{2}-7y^{2})^2=(-5x+5y)^2 (-3x^{2}+2y^{2}).$

Do đó, 

$$x= \frac{3\, y}{4}\vee x=-\frac{y}{2}\vee x= \frac{10\, \sqrt{3}\, y}{23} - \frac{y}{23}\vee x=  - \frac{y}{23} - \frac{10\, \sqrt{3}\, y}{23}.$$

 

Phương trình thứ 2 có thể giúp ta loại bớt trường hợp.

Cảm ơn bạn nhiều  (mặc dù cực muộn rồi)


Trong chủ đề: Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

19-03-2019 - 21:31

Hệ đẳng cấp!

bạn gửi cách làm cho mình tham khảo được không


Trong chủ đề: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

17-03-2019 - 18:12

bạn giải sai pt   rồi

đúng mà bạn.Sai ở đâu vậy

Bạn thử gửi cách giải của bạn cho mình xem được không


Trong chủ đề: Giải phương trình:x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x...

06-03-2019 - 20:58

$3=3-x + \sqrt{3-x}.\sqrt{4-x}+\sqrt{4-x}.\sqrt{5-x}+\sqrt{5-x}.\sqrt{3-x} <=> 3=(\sqrt{3-x}+\sqrt{4-x})(\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x})$

$3(\sqrt{4-x}-\sqrt{3-x})=\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x} <=> 3\sqrt{4-x}=4\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x}$ 

( bình phương nốt )

Cách giải của bạn rất hay.Cảm ơn nha

 mình có một cách giải khác 

 Đặt ($a,b,c >0$)

$a= \sqrt{3-x} \Rightarrow x=3-a^{2}$

$b= \sqrt{4-x} \Rightarrow x=4-b^{2}$

$c= \sqrt{5-x} \Rightarrow x=5-c^{2}$

Theo bài ra ta có $x= a.b +b.c +a.c$

$\Rightarrow a.b + b.c +a.c = 3- a^{2} = 4-b^{2}= 5-c^{2}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}3=(a+b).(a+c) \\ 4=(b+c).(b+a) \\5=(c+a).(c+b) \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow (a+b).(b+c).(a+c)=\sqrt{60}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}a+b=\frac{\sqrt{60}}{5} \\ b+c=\frac{\sqrt{60}}{3} \\ a+c= \frac{\sqrt{60}}{4} \end{matrix}\right.$

Giải hệ ba ẩn ta được $\left\{\begin{matrix} a=\frac{7\sqrt{15}}{60} \\ b= \frac{17\sqrt{15}}{60} \\ c=\frac{23\sqrt{15}}{60} \end{matrix}\right.$

Thay a, hoặc b,c vào ẩn đầu bài $\Rightarrow x=\frac{671}{240}$