Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toicodonlamluon

Đăng ký: 25-02-2019
Offline Đăng nhập: 17-04-2019 - 20:25
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình $(x+1)\sqrt{6x^{2}-6x+25}=23x-13$

24-03-2019 - 22:41

Giải phương trình $(x+1)\sqrt{6x^{2}-6x+25}=23x-13$


GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

15-03-2019 - 18:16

Giải hệ phương trình 

$\left\{\begin{matrix}\sqrt{4-x}+\sqrt{8+y} =y^{2}+7x-1 \\ \sqrt{2(x-y)^{2}+6y-4x+4}-\sqrt{x}=\sqrt{y+1} \end{matrix}\right.$

Mình đã giải được từ phương trình thứ hai ra là x=y+1 

Nhưng khi thay vào khó giải tiếp quá 


Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}13x^...

10-03-2019 - 13:07

Giải hệ phương trình   

   $\left\{\begin{matrix}13x^{2}+5x-7y^{2}+5y=0 \\ 3x^{2}-2y^{2}+5=0 \end{matrix}\right.$


Giải phương trình:x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x} +...

25-02-2019 - 21:14

Giải phương trình :

              x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x} + \sqrt{4-x}.\sqrt{5-x} + \sqrt{5-x}.\sqrt{3-x}$