Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I love Juventus and CR7

Đăng ký: 08-03-2019
Offline Đăng nhập: 22-08-2019 - 20:58
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng : \frac{a+b}{\sqrt{a(3a+b)...

15-08-2019 - 16:58

Dòng 3 phải là 4(a+b) chứ ông


Trong chủ đề: $\sqrt{5x-1}-\sqrt{3x+13}=\frac...

08-08-2019 - 21:15

Đặt $\sqrt{5x-1}=a$, $\sqrt{3x+13}= b$

Phương trình $\Leftrightarrow a-b= \frac{2(a^{2}-b^{2})}{3}$

$\Leftrightarrow (a-b)(2a+2b-3)=0$

Đến đây tìm được a và b, từ đó tìm được x


Trong chủ đề: Tổng hợp các bài toán Số học THCS

08-03-2019 - 22:07

Các anh chị giải giúp em bài toán này, em đang cần gấp ạ!

Tìm số nguyên tố p sao cho $\frac{1}{p}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$, trong đó a và b là các số nguyên dương.

$\Leftrightarrow$ a2b= (a2 + b2)p

$\Leftrightarrow$ a2b2 $\vdots$ p 

Mà p là số nguyên tố $\left.\begin{matrix} & \\ & \end{matrix}\right\}$ $\Rightarrow$ a2 hoặc b2 $\vdots$ p

KMTTQ giả sử a chia hết cho p

$\Rightarrow$ b chia hết cho p (Tự CM)

Đặt a=px, b=py

Dễ dàng cm 1/x2 +1/y2 =p >=2

Mà 1/x2 +1/y2 bé hơn bằng 1/1 +1/1 =2

$\Rightarrow$ p=2


Trong chủ đề: Tổng hợp các bài toán Số học THCS

08-03-2019 - 21:42

Tìm số nguyên tố p để

p+6, p+8, p + 12 và p + 14 cũng là các số nguyên tố 

 Nếu p $\neq$ 5 : Vì p + 6, p + 8, p + 12, p +14 có các số dư khi chia cho 5 khác nhau và p $\neq$ 5 $\Rightarrow$ 1 trong 4 số sẽ $\vdots$ 5. Mà p nguyên tố nên p>1 $\Rightarrow$ 1 trong 4 số trên là hợp số (VL)

$\Rightarrow$ p = 5 . Thử lại thấy 4 số trên cũng là số nguyên tố.