Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I love Juventus and CR7

Đăng ký: 08-03-2019
Offline Đăng nhập: 22-08-2019 - 20:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

Vị trí tương đối của 2 đường tròn

18-08-2019 - 18:25

Cho 2 đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ đường kính AB của (O), đường kính AC của (O'). Gọi DE là tiếp tuyến chung ngoài của 2 đường tròn, D thuộc (O) và E thuộc (O'), BD cắt CE tại K. Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh MK vuông góc DE


Phương trình nghiệm nguyên

14-08-2019 - 08:45

Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn H= $\frac{x^{2}+4x+1}{xy-1}$ là số nguyên


chứng minh đường phân giác

04-08-2019 - 18:25

Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tâm I và D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của BC, CA, AB với đường tròn tâm I. Hạ DH vuông góc EF. Chứng minh rằng HD là phân giác của góc BHC


Số nguyên tố

18-06-2019 - 09:48

Chứng minh rằng nếu số tự nhiên n thỏa mãn 1 + 2^{n} + 4^{n} là số nguyên tố thì n phải là lũy thừa của 3