Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LyLoi

Đăng ký: 22-04-2019
Offline Đăng nhập: 30-04-2019 - 09:48
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho (O;R) lấy A bên ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Vẽ tia tiếp tuyến A...

24-04-2019 - 14:49

 

a. Vì AC, AB là tiếp tuyến nên $\widehat{ABO}=\widehat{ACO}=90^{o} \Rightarrow ABOC$ nội tiếp

b. $\Delta OBF = \Delta OCE $ vì

$BF=CE, \widehat{OBF}=\widehat{OCE}=90^{o}, OB=OC=R \Rightarrow OF=OE \Rightarrow \Delta OEF cân tại O $

c. $ OE=OF, OB=OC$

$\Rightarrow OE.OC=OB.OF \Leftrightarrow \frac{OE}{OB}=\frac{OF}{OC}\Leftrightarrow \Delta OEF  \sim \Delta OBC $
$\Rightarrow \widehat{OBI}= \widehat{OFI} \Rightarrow OBFI $ nội tiếp
$\Rightarrow \widehat{OBF}=\widehat{OIF}=90^{o}\Rightarrow OI$ là đường cao 
Do đó $OI$ là đường trung tuyến 
Vậy I là trung điểm của EF
  58883111_1003863059813386_20328733734191

 

Cảm ơn bạn nhiều lắm  :wub: