Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LyLoi

Đăng ký: 22-04-2019
Offline Đăng nhập: 30-04-2019 - 09:48
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho (O;R) lấy A bên ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Vẽ tia tiếp tuyến AB, AC với (O)...

22-04-2019 - 17:00

Cho (O;R) lấy A bên ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Vẽ tia tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm).
a/ Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp

b/ Trên tia đối CA lấy điểm E, trên AB lấy điểm F (F ∈ AB) sao cho CE = BF. Chứng minh $\triangle \;OEF$ cân

c/ Gọi I là giao của EEF và BC. Chứng minh I là trung điểm EF


Cho $\triangle \;ABC$ nội tiếp (O) (AB < AC). Từ B, C vẽ tiếp t...

22-04-2019 - 16:55

Cho $\triangle \;ABC$ nội tiếp (O) (AB < AC). Từ B, C vẽ tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại M. MA cắt (O) tại D.
a/ Chứng minh tứ giác OBMC nội tiếp

b/ Chứng minh MA. MD = $MB^2$ 

c/ OM cắt BC tại I và (O) tại E. Chứng minh DE là tia phân giác của $\angle \;MDI$