Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kietlthn

Đăng ký: 25-04-2019
Offline Đăng nhập: 06-06-2019 - 19:10
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm nghiệm nguyên dương

06-06-2019 - 17:28

Tìm nghiệm nguyên dương của pt $\sqrt{x+y+3}+1=\sqrt{x}+\sqrt{y}$


Đề thi vào 10 chuyên toan tỉnh Tây NInh 2019

03-06-2019 - 14:30

de-thi-toan-tay-ninh-result.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải hộ bài 5+6


Làm giúp câu b,c với

27-05-2019 - 15:57

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O), các đường cao Ak,BM,CN cắt nhau tại H.

a)CM $\angle NKH = \angle MKH$

b)Đường thảng MN cắt (O) tại I,J, CM AO đi qua trung điểm của IJ

c)Gọi P là trung điểm BC, tính diện tích AMHN(S) và CM 2$.OP^{2}>S$


tính (a-3)(b-3)(c-3)=?

26-05-2019 - 23:18

Ta có a+b+c=3

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=3$

Tính (a-3)(b-3)(c-3)


Bài tập về hàm số

17-05-2019 - 17:15

Cho hai hàm số y=$2x^2$ và y= $\left | mx \right |$. Tìm m để hai đồ thi của hs đã cho cắt nhau tại 3 điểm phân biệt là 3 đỉnh của tam giác đều