Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dongvmf10

Đăng ký: 17-05-2019
Offline Đăng nhập: 18-07-2019 - 22:00
-----

#723094 Chứng minh rằng HC=HK

Gửi bởi dongvmf10 trong 16-06-2019 - 21:46

Cho tứ giác điều hòa ABCD nội tiếp (O);M là giao điểm hai tiếp tuyến tại B,D của (O).Đường thẳng song song với AB kẻ qua C cắt DB,DA lần lượt ở H,K.Chứng minh rằng HC=HK.

 

Tiện thể ai có tài liệu chứng minh các tính chất với một số bài toán cơ bản của tứ giác điều hòa không ạ?

 #722618 $$\sum\limits_{cyc}\frac{y}...

Gửi bởi dongvmf10 trong 29-05-2019 - 22:32

Mình làm thử , ko biết có đúng ko

\[\\\sum \frac{y}{\sqrt{2z(x+y)}}\geq \sum \frac{2y}{x+y+2z}=\sum \frac{2y^{2}}{xy+y^{2}+2yz} \\\geq\frac{2.(x+y+z)^2}{(x+y+z)^{2}+xy+yz+xz}\geq \frac{2.(x+y+z)^2}{(x+y+z)^{2}+\frac{(x+y+z)^{2}}{3}}=\frac{3}{2}\]
 #722617 Tính A = $\frac{1}{2!}$ + $\...

Gửi bởi dongvmf10 trong 29-05-2019 - 21:48

Ta có: $\frac{n}{(n+1)!}=\frac{n+1}{(n+1)!}-\frac{1}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}$

Bạn thay vào biểu thức và thu gọn đi là được.
#722563 Tìm giá trị nhỏ nhất $P=(a^{2}+b^{2}+c^{2}...

Gửi bởi dongvmf10 trong 27-05-2019 - 22:28

Cho ba số thực a,b,c thỏa mãn $a^{3}+b^{3}+c^{3}=3abc+32$.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$P=(a^{2}+b^{2}+c^{2})(\left | a-b \right |+\left | b-c \right |+\left | c-a \right |)$

 #722467 Chứng minh rằng $(\frac{4}{a^2+b^2}+1)(\fr...

Gửi bởi dongvmf10 trong 25-05-2019 - 09:00

Cho $a,b,c>0$ thỏa mãn :  $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$

 

.Chứng minh rằng: $(\frac{4}{a^2+b^2}+1)(\frac{4}{b^2+c^{2}}+1)(\frac{4}{a^2+c^2}+1)\geq 3(a+b+c)^{2}$