Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


supreme king

Đăng ký: 27-06-2019
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:13
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH $ \boxed{...

Hôm qua, 21:58

$\boxed{\text{Bài 15}}$: Giải hệ phương trình:

                                                               $\left\{\begin{matrix} x(x+4)(4x+y)=6 & & \\ x^{2}+8x+y=-5 & & \end{matrix}\right.$

Đặt $a=x(x+4);b=4x+y$

Khi đó hệ pt trở thành:

      $\left\{\begin{matrix} ab=6 \\ a+b=-5 \end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{\begin{matrix} a=-2 \\ b=-3 \end{matrix}\right. \\ \left\{\begin{matrix} a=-3 \\ b=-2 \end{matrix}\right. \end{array}\right.$

$.$

$.$

$.$

Đến đây thì dễ rồi


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH $ \boxed{...

Hôm qua, 21:43

$\boxed{\text{Bài 14}}$: Giải phương trình:

                                                               $x^{2}-x-4=2\sqrt{x-1}(1-x)$

 

Đkxđ: $x\geq1$

Khi đó ta có

$x^2-x-4=2\sqrt{x-1}(1-x)$

$\Leftrightarrow x^2-2x+1+2\sqrt{x-1}(x-1)+x-1=4$

$\Leftrightarrow (x-1+\sqrt{x-1})^2=4$

$.$

$.$

$.$

Đến đây thì dễ rồi


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊ...

Hôm qua, 16:00

Bài 102. Cho tam giác ABC vuông tại A (AC<AB). Gọi H là hình chiếu của A trên BC, D là điểm nằm trên đoạn AH (D khác A,D khác H). Đường thẳng BD cắt đường tròn tâm C bán kính CA tại E và F(F nằm giữa B và D); M là điểm trên đoạn AB sao cho góc ACF bằng 2 lần góc BFM; MF cắt AH tại N

a) c/m: BH.BC=BE.BF và tứ giác ÈFHC nội tiếp đường tròn

b) c/m: HD là phân giác góc EHF

c)c/m: F là trung điểm MN

 

mọi người xem giúp câu c với

Bạn xem lại bài 72. Bài đấy cũng tương tự bài này


Trong chủ đề: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x^{2} + y^{2} - xy...

Hôm qua, 08:55

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S=x^{2} + y^{2} - xy - x + y + 1 $

Ta có

$x^2+y^2-xy-x+y+1=x^2-x(y+1)+\frac{(y+1)^2}{4}+\frac{3}{4}.y^2+\frac{y}{2}+\frac{3}{4}$

$=(x-\frac{y+1}{2})^2+\frac{3}{4}(y^2+\frac{2}{3}.y+\frac{1}{9})+\frac{2}{3}$

$=(x-\frac{y+1}{2})^2+\frac{3}{4}(y+\frac{1}{3})^2+\frac{2}{3}\geq \frac{2}{3}$

Dấu '=' xảy ra khi và chỉ khi $x=\frac{1}{3},y=-\frac{1}{3}$

Vậy $minS=\frac{2}{3} \Leftrightarrow x=\frac{1}{3},y=-\frac{1}{3}$


Trong chủ đề: Cho đường tròn tâm O bán kính r ; 2 đường kính AE và BF vuông góc với nha...

Hôm qua, 08:33

Cho đường tròn tâm O bán kính r ; 2 đường kính AE và BF vuông góc với nhau. Trên cung nhỏ EF lấy C, dây cung AC cắt BF ở P và dây cung BC cắt AE ở Q. Tính diện tích  tứ giác ABPQ

Ta có:$AP.AC=AO.AE=BE^2$ ($\Delta AOP \sim \Delta ACE$)

$\Rightarrow \frac{BE}{AP}=\frac{AC}{BE}$

Lại có $\frac{AC}{BE}=\frac{BQ}{AQ}$ ($\Delta AQC \sim \Delta BQE$)

$\Rightarrow \frac{BE}{AP}=\frac{BQ}{AQ}$

$\Rightarrow AQ.AP=BE.BQ$

$\Rightarrow \frac{1}{2}.sinCAE.AQ.AP=\frac{1}{2}.sinBQE.BE.BQ$ (vì $\widehat{CAE}=\widehat{CBE}$)

Do đó $^SAPQ=^SBQE$

Ta có $^SABQ=^SAPQ+^SABQ=^SBQE+^SABQ=^SABE=2r^2$