Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


supreme king

Đăng ký: 27-06-2019
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:13
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cmr $\widehat{BFE}=\widehat{CDE}$

23-03-2020 - 17:52

Cho đường tròn $(O)$ có dây cung $BC$ (khác đường kính) cố định. $A$ là điểm chuyển động trên cung lớn $BC$. $M$ là trung điểm dây $BC$. Gọi $D$ là giao điểm của $AM$ và cung nhỏ $BC$. $E$ là giao điểm hai tiếp tuyến tại $B$ và $C$.$F$ là giao điểm thứ hai của $AE$ và đường tròn $(O)$.Cmr $\widehat{BFE}=\widehat{CDE}$

$9^{x}+4^{x}= 2.6^{x}$

28-02-2020 - 09:20

Tìm số tự nhiên $x$ biết

 

 $9^{x}+4^{x}= 2.6^{x}$

 

Bonus:

Tìm $x>0$ biết:

 

 $9^{x}=6^{x}+4^{x}$


CMR: $OE=OF$

22-02-2020 - 16:52

Cho đường tròn tâm $O$ và một điểm $S$ nằm ngoài $(O)$. Kẽ các cát tuyến $SAB$ và $SCD$ đến $(O)$ ( $A$ nằm giữa $S$ và $B$; $C$ nằm giữa $S$ và $D$ ). Đường thẳng $(d)$ vuông góc với $OS$ tại $S$ và cắt các đường thẳng $BC$ và $AD$ tại $E$ và $F$. CMR: $OE=OF$ 


Cmr $\frac{1}{x^{3}}+\frac{1}...

22-02-2020 - 16:43

Cho các số thực $x,y$ khác 0 vã thoã mãn $x^{2}y+xy^{2}=x^{2}-xy+y^{2}$ CMR:

 

$\frac{1}{x^{3}}+\frac{1}{y^{3}}\leq 16$


Min và Max của $P=\sqrt{x-1}+\sqrt{6-3x}$

22-02-2020 - 16:37

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $P=\sqrt{x-1}+\sqrt{6-3x}$ khi $1\leq x\leq 2$