Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


bingau04

Đăng ký: 02-07-2019
Offline Đăng nhập: 19-09-2019 - 12:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cm đường tròn ngoại tiếp luôn đi qua điểm cố định (trích đề dự tuyển PTNK 2016)

06-09-2019 - 20:53

Cho tam giác ABC.Lấy D bất kì trên BC.Gọi I ,J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD ,ACD.Cmr (DIJ) luôn đi qua điểm cố định (với D di động , ABC cố định)

Cm 3 đường JP , BN,CM đồng quy (nguồn ggth 2019 lớp 11)

15-08-2019 - 22:31

Cho tam giác ABC.Lấy điểm P bất kỳ nằm trên BC.Gọi M,N lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác PAC ,PAB.Lấy J là tâm đừơng tròn bàng tiếp tam giác ABC.CM JP,BN,CM đồng quy.

Cm tồn tại 60 hình chữ nhật thỏa các điều kiện sau

02-07-2019 - 16:57

Cho một cái sân hình vuông có 1 cạnh bằng 1000m .Trong cái sân này có 4500 cây thông với đường kính là 0.5 m .Cm rằng tồn tại 60 khu đất hình chữ nhất có độ dài 20m và 10m sao cho ko có cây thông nào nằm trong 60 khu đất này.

Một bài tổ hợp khó

02-07-2019 - 16:55

Cho một cái sân hình vuông có 1 cạnh bằng 1000m .Trong cái sân này có 4500 cây thông với đường kính là 0.5 m .Cm rằng tồn tại 60 khu đất hình chữ nhất có độ dài 20m và 10m sao cho ko có cây thông nào nằm trong 60 khu đất này.

Chứng minh 3 điểm H,K,D thẳng hàng

02-07-2019 - 16:44

Cho đường tròn tâm O đường kính AB.Lấy M thuộc đường tròn tâm O.Gọi C là giao điểm của 2 tiếp tuyến tại M,A của đường tròn (O) .Vẽ đường tròn (I) tiếp xúc với AC tại C và đi qua M .Vẽ đường kính CD của (I).Gọi H là giao điểm của (I) và BC.Gọi K là trung điểm OA.Cm H,K,D thẳng hàng.