Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Pewnoy

Đăng ký: 03-07-2019
Offline Đăng nhập: 23-07-2019 - 15:34
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: bất đẳng thức

03-07-2019 - 23:25

giúp mình với 

cho a,b,c>0 CMR

$\sqrt{\frac{b+c}{a}} + \sqrt{\frac{a+c}{b}} + \sqrt{\frac{a+b}{c}} \geq \frac{3}{2}.\sqrt{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}}$


Trong chủ đề: bất đẳng thức

03-07-2019 - 23:24

mong được góp ý 

a,b,c >0

$\sqrt{\frac{b+c}{a}} + \sqrt{\frac{a+c}{b}} + \sqrt{\frac{a+b}{c}} \geq \frac{3}{2}.\sqrt{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}}$


Trong chủ đề: Những bài toán chưa có lời giải trong Box Bất đẳng thức và cực trị

03-07-2019 - 23:17

giúp mình với 

Một bđt giải theo pp lượng giác, pqr,..
Cho a,b,c>0 cmr:
$\sqrt{\frac{b+c}{a}} + \sqrt{\frac{a+c}{b}} + \sqrt{\frac{a+b}{c}} \geq \frac{3}{2}.\sqrt{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}}$