Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tran Viet Hoang

Đăng ký: 08-07-2019
Offline Đăng nhập: 09-05-2020 - 19:26
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm m,n

24-11-2019 - 08:29

Tìm m,n là các số nguyên dương thỏa mãn:

$10^{m}-6^{n}=4m^{2}$


Số học

20-11-2019 - 15:23

Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho tồn tại các số nguyên dương x,y thỏa mãn p = 2x^2 + 4x + 1;;; p^2= 2y^2 + 4y +1

Bất đẳng thức

05-10-2019 - 21:15

Bài 1:

Cho a,b,c>0. CMR:

a) $\frac{a^2}{b}\geq \sum \sqrt{a^2-ab+b^2}$

b)$\frac{a^2}{b}\geq \sum \sqrt{2a^2-3ab+2b^2}$


Bất phương trình

05-10-2019 - 20:42

Bài 1:

Cho a,b,c$\geq$0.

ab+bc+ca=1

Tìm MIN của: $\sum \frac{1}{2a^{2}-3ab+2b^{2}}$.

 

Bài 2:

Cho a,b,c$>$). CMR:

a) $\sum \frac{a^{2}}{b} \geq \sum \sqrt{a^{2}-ab+b^{2}}$.

b)$\sum \frac{a^{2}}{b}\geq \sqrt{2a^{2}-3ab+2b^{2}}$.

 

Bài 3:

Cho a,b,c$\geq$0

4a+2b+=3c=7

Tìm MAX của:$P=a^{2}+ab+3ac-2bc$


Giải hệ phương trình

27-08-2019 - 20:36

a)$\sqrt{a}+\sqrt{b+1}+\sqrt{c+2}=\sqrt{b}+\sqrt{c+1} +\sqrt{a+2}=\sqrt{c}+\sqrt{a+1}+\sqrt{b+2}; a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$

 

b)$x^{2}+y^{2}=4z-5+2xy; x^{4}+y^{4}=9z-5-4z^{2}-2x^{2}y^{2}$

 

c)$(x-1)y^{2}+x+y=3; (y-2)x^{2}+y=x+1$

 

d)$xyz+y=2+yz;xyz+z=3+2zx;xyz+x=1+3xy$

 

e)$x^{4}-y^{4}=3x-y; x^{2}-y^{2}=2$