Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Giotnuoc

Đăng ký: 08-07-2019
Offline Đăng nhập: 25-11-2019 - 21:19
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giúp mình bài toán này với

25-11-2019 - 20:44

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' , đáy ABC là tam giác vuông ở A, cạnh AA' hợp với B'C là 60°,khoảng cách giữa chúng là a ,B'C=2a. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

Nhờ các bạn giải giúp mình bài này với

11-07-2019 - 21:31

Cho các số thực x,y dương. GTLN của P =(4xy^2)/(x+căn của (x^2+4y^2))^3 là

Tìm GTLN,GTNN của $P=x-xy^2-2y^2+17$

11-07-2019 - 21:02

Cho các số thực $x,y$ thỏa mãn $x^2+x+y^2=12$. Gọi $M,m$ lần lượt là GTLN,GTNN của $P=x-xy^2-2y^2+17$. Tính tổng $M+m$.