Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hoang Bach 2801

Đăng ký: 09-07-2019
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:23
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Thử latex

28-06-2020 - 20:30

Tìm tất cả các số nguyên dương a,b,c,d thỏa mãn :

$a^b +c^d=a^d bc^bd$


Trong chủ đề: Bài toán và hashtag

01-01-2020 - 21:15

Bài 3( IMO 1965) : Cho hệ phương trình:

$$\left\{\begin{matrix} a_1_1x_1+a_1_2x_2+a_1_3x_3=0 & & \\ a_2_1x_1 +a_2_2x_2+a_2_3x_3=0 & & \\ a_3_1x_1 +a_3_2x_2+a_3_3x_3=0 & & \end{matrix}\right.$$

, với các hệ số thỏa mãn điều kiện sau đây :

(i)  Các hệ số a gán với i=11,22,33 dương.

(ii) Trong mỗi phương trình, tổng các hệ số là dương.

Chứng minh rằng hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x_1, x_2 ,x_3)=(0,0,0)$.


Trong chủ đề: Bài toán và hashtag

01-01-2020 - 21:11

Bài 2: Giải hệ phương trình : 

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{3+2x^2y-x^4y^2}+x^2(1-2x^2)=y^4 & \\ 1+\sqrt{1+(x-y^2)}+x^2(x^4-2x^2-2xy^2+1)=0 & \end{matrix}\right.$

Bài 3( IMO 1965) : Cho hệ phương trình:

 $\left\{\begin{matrix} a_1_1x_1+a_1_2x_2+a_1_3x_3=0 & & \\ a_2_1x_1 +a_2_2x_2+a_2_3x_3=0 & & \\ a_3_1x_1 +a_3_2x_2+a_3_3x_3=0 & & \end{matrix}\right.$ 

, với các hệ số thỏa mãn điều kiện sau đây :

(i)  Các hệ số a gán với i=11,22,33 dương.

(ii) Trong mỗi phương trình, tổng các hệ số là dương.

Chứng minh rằng hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x_1, x_2 ,x_3)=(0,0,0)$.


Trong chủ đề: Bài toán và hashtag

01-01-2020 - 19:23

$\left\{\begin{matrix} x+y+z=a & & \\ x^2 +y^2+z^2 =b^2 & & \\ xy=z^2 & & \end{matrix}\right.$


Trong chủ đề: Đề thi chọn đội tuyển dự thi Olympic 30/4 Gia Lai năm học 2019-2020

30-12-2019 - 19:39

Câu BĐT ý 2 mình thấy cách đây hơn 1 tuần , thật trùng hợp.

Bạn có lời giải ko cho mình xin vs