Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phan duy quang lh

Đăng ký: 12-07-2019
Offline Đăng nhập: 07-04-2020 - 15:16
*****

Chủ đề của tôi gửi

lượng giác

15-02-2020 - 21:41

cho tam giác ABC có B,C là 2 góc nhọn thỏa mản $sin^{2}B+sin^{2}C=\sqrt[2017]{sinA}$

CMR tam giác ABC vuông tại A 

THANKS


bất đẳng thức và cực trị

14-12-2019 - 21:41

cho a,b,c $>$ 0 thỏa mãn $\left ( a+b \right )^{2}+c^{2}=3\left ( a+b+c \right )$ 

tìm min P = $a+b+c + \frac{20}{\sqrt{a+c}}+\frac{20}{\sqrt{b+c}}$

help me ? 


hệ phương trình

14-11-2019 - 19:28

ai chỉ cho mình cách giải pt này với , giải mãi chẳng được $\left\{\begin{matrix} x^{3}=z^{2}+2 & & \\ x^{2}=y^{3}+1 & & \\ x+y=z & & \end{matrix}\right.$

 


bất đẳng thức và cực trị

30-09-2019 - 15:47

cho $0\leq a,b,c và a+b+c=1$ Tìm min,max của P = $a^{2}+b^{2}+c^{2}+3abc$

bài 2 cho a,b,c là 3 cạnh 1 tam giác ko nhọn CMR $\left ( a^{2}+b^{2}+c^{2} \right )\left ( \frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}+\frac{1}{c^{2}} \right )\geq 10$

trăm sự cậy các thánh ~O)  ~O)  ~O)  ~O)  ~O)  ~O)  ~O)


bất đẳng thức và cực trị

03-09-2019 - 20:00

các thánh vào làm bài chém cho zui  :closedeyes:

. cho x,y,z $> 0$ CMR

bài 1 $\frac{yz}{xy+xz}+\frac{xy}{xz+yz}+\frac{xz}{xy+yz}\geq \frac{3}{2}$

bài 2 $\frac{\left ( y+z \right )\left (x+z \right )}{\left ( x+y \right )\left ( x+y+2z \right )}+\frac{\left ( x+z \right )\left ( x+y \right )}{\left ( y+z \right )\left ( 2x+y+z \right )}+\frac{\left ( x+y \right )\left ( y+z \right )}{\left ( z+x \right )\left ( 2y+x+z \right )}$$\geq \frac{3}{2}$

bài 3 $\frac{3xz+z^{2}}{8xz+6x^{2}}+\frac{6x^{2}+2xz}{9xz+z^{2}}+\frac{6xz}{5xz+6x^{2}+z^{2}}\geq \frac{3}{2}$

PS  ở miền trung mưa lũ to quá , ở nhà chán quá chẳng có điện đóm gì nên nghĩ ra mấy ý tưởng kì quái  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

các mem vào giải chơi , khi nào có điện lại thì sẽ công bố lời giải ha :icon13: