Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


huyentran13

Đăng ký: 19-07-2019
Offline Đăng nhập: 14-03-2020 - 10:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo

09-03-2020 - 16:19

$\overrightarrow{AC}=(6;-6)\Rightarrow \overrightarrow{n_{AC}}=(-1;1)\Rightarrow AC:-x+y-8=0$

$\overrightarrow{BD}=(8;4)\Rightarrow \overrightarrow{n_{BD}}=(-1;2)\Rightarrow BD:-x+2y-3=0$

Tọa độ I thỏa mãn 2 phương trình trên nên I(-13;-5)

 

AC=(6;6)nAC=(1;1)AC:x+y6=0AC→=(6;−6)⇒nAC→=(−1;1)⇒AC:−x+y−8=0

BD=(8;4)nBD=(1;2)BD:x+2y+ 3=0BD→=(8;4)⇒nBD→=(−1;2)⇒BD:−x+2y−3=0

Tọa độ I thỏa mãn 2 phương trình trên nên I(-5;-1)