Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


shinichi123

Đăng ký: 21-07-2019
Offline Đăng nhập: 05-08-2020 - 15:39
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic về phương trình và hệ phương trình

16-08-2019 - 17:17

Lấy $(2)-(1)$ ta được: $x^{2}y^{3}-y^{2}x+xy-y=0\Leftrightarrow y(x^{2}y^{2}-xy+x-1)=0$
Tới đây ai có ý gì không


Trong chủ đề: Topic về phương trình và hệ phương trình

22-07-2019 - 11:26

$$\left\{\begin{matrix}x^2-4xy+x+2y=0 (1) \\ x^4+8x^2y+3x^2+4y^2=0 (2)\end{matrix}\right.$$

Giải (1) ta có:      x2 +2y=4xy-x 

Bình phương 2 vế ta có:      (x2+2y)2 =(4xy-x)2 (3)

Từ (2) ta có (x2+2y)2+4x2y+3x2=0 (4)

Thay (3) vào (4):       (4xy-x)2+4x2y+3x2=0

                               =16x2y2-4x2y+4x2=0

 

                                        =x2(16y2-4y+4)=0

$\left\{\begin{matrix} x=0\rightarrow y=0 \\ 16y^2-4y+4> 0 \end{matrix}\right.$

mình mới tham gia nên chưa biết nhiều có sai sót gì mong anh em chỉ dẫn thêm 


Trong chủ đề: Topic về phương trình và hệ phương trình

22-07-2019 - 10:26

$$\left\{\begin{matrix}x^2-4xy+x+2y=0 (1) \\ x^4+8x^2y+3x^2+4y^2=0 (2)\end{matrix}\right.$$

Giải (1) ta có:      x2 +2y=4xy-x 

Bình phương 2 vế ta có:      (x2+2y)2 =(4xy-x)2 (3)

Từ (2) ta có (x2+2y)2+4x2y+3x2=0 (4)

Thay (3) vào (4):       (4xy-x)2+4x2y+3x2=0

                               =16x2y2-4x2y+4x2=0

 

                                        =x2(16y2-4y+4)=0

$\left\{\begin{matrix} x=0\rightarrow y=0 \\ 16y^2-4y+4> 0 \end{matrix}\right.$