Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ha Hoang Nguyen

Đăng ký: 25-07-2019
Offline Đăng nhập: 16-09-2019 - 20:44
-----

#725066 Cho tam giác ABC, AB<AC, đường cao AH; D,E lần lượt là trung điểm AB,AC....

Gửi bởi Ha Hoang Nguyen trong 01-09-2019 - 14:19

Cho tam giác ABC, AB<AC, đường cao AH; D,E lần lượt là trung điểm AB,AC.

a. Chứng minh rằng (ADE) (BDH) (CEH) cùng đi qua một điểm K.( Có thể dùng Định lý Miquel - k cần cm) 

b. Đường thẳng HK đi qua trung điểm DE. 

 

Hình gửi kèm

  • Capturej.PNG#724497 Cho 0<x,y<1. Chứng minh rằng:

Gửi bởi Ha Hoang Nguyen trong 06-08-2019 - 08:17

$Cho 0 < x, y < 1. Chứng minh rẳng: x + y +x\sqrt{1-y^{2}} +y\sqrt{1-x^{^{2}}} \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2}$