Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ha Hoang Nguyen

Đăng ký: 25-07-2019
Offline Đăng nhập: 13-10-2019 - 16:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho ba điểm B,I,C thẳng hàng theo thứ tự đó, BI=2IC=2a, a>0 cho trước. Trên đường t...

11-09-2019 - 21:26

Cho ba điểm B,I,C thẳng hàng theo thứ tự đó, BI=2IC=2a, a>0 cho trước. Trên đường thẳng d vuông góc BC tại I lấy A sao cho ABC là tam giác nhọn. Các đường cao BE, CF của $\Delta$ ABC cắt nhau tại H. 

1. Chứng minh IH.IA không đổi

2. Chứng minh tâm K của (ABH) di chuyển trên một đường thẳng cố định khi A thay đổi.

3. Gọi O là trung điểm BC. Chứng minh OIEF là tứ giác nội tiếp.Suy ra EF luôn đi qua điểm cố định S. Tính SI theo a.

4. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt d tại M,N Chứng minh SM,SN là các tiếp tuyến (O).

File gửi kèm  Captureo.PNG   138.72K   11 Số lần tải


Cho tam giác ABC, AB<AC, đường cao AH; D,E lần lượt là trung điểm AB,AC. Chứng minh...

01-09-2019 - 14:19

Cho tam giác ABC, AB<AC, đường cao AH; D,E lần lượt là trung điểm AB,AC.

a. Chứng minh rằng (ADE) (BDH) (CEH) cùng đi qua một điểm K.( Có thể dùng Định lý Miquel - k cần cm) 

b. Đường thẳng HK đi qua trung điểm DE. 

 


Cho tam giác abc cân tại A . điểm D tùy ý trên cạnh BC. vẽ qua D đường tròn (O:R) tiếp...

28-08-2019 - 13:52

Cho tam giác ABC cân tại A . điểm D tùy ý trên cạnh BC. vẽ qua D đường tròn (O:R) tiếp xúc với AB ở B và đường tròn (O':R') tiếp xúc với AC ở C. Gọi K là giao điểm thứ hai của hai đường tròn.

a. Chứng minh tứ giác ABKC nội tiếp được

b. A,D,K thẳng hàng và AD.AK không đổi

c. Chứng tỏ R+R' không đổi

d. Chứng tỏ khi D di động. trung điểm M của OO' chạy trên một đường cố định

File gửi kèm  Capture j.PNG   36.69K   13 Số lần tải


Với mọi a,b >0 . Chứng minh rằng: $\frac{a+b}{\sqrt...

15-08-2019 - 09:56

Với mọi a,b>0. Chứng minh : $\frac{a+b}{\sqrt{a(3a+b)}+\sqrt{b(3b+a))}}\geq \frac{1}{2}$

Cảm ơn ạ!


Chứng minh rằng : \frac{a+b}{\sqrt{a(3a+b)}+\sq...

15-08-2019 - 09:51

Chứng minh rằng : \frac{a+b}{\sqrt{a(3a+b)}+\sqrt{b(3b+a)}} \geq \frac{1}{2} với mọi a,b >0

Cảm ơn mọi người!